Skip to content
hoofdvaarweg_lemmer-delfzijl_4.jpg
Hoe staat het met... Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

Schaken op verschillende borden

9 april 2019

Onder een stralende zon staan projectmanager Ralf Smits en technisch manager Auke van der Meer bij de brug Oude Schouw. Zij turen naar een volgeladen containerschip dat rustig onder hen doorvaart. Hier komt al het beheer- en onderhoudswerk samen dat de Combinatie Heijmans-Dynniq HLD voor Rijkswaterstaat uitvoert.

De Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl doorkruist in de provincies Friesland en Groningen dertien gemeentes en drie waterschappen via drie aan elkaar verbonden kanalen: het Prinses Margrietkanaal, het Van Starkenborghkanaal en het Eemskanaal.

Op dit traject beheert en onderhoudt de Combinatie Heijmans-Dynniq HLD de komende vijf jaar een groot aantal objecten. Waaronder 32 beweegbare bruggen, elf sluizen, elf bedieningsgebouwen, zes afmeervoorzieningen en diverse ligplaatsen. Alles moet continu blijven functioneren voor een vlotte en veilige doorvaart. Vanwege het groot aantal belanghebbende partijen met hun eigen culturen is omgevingsmanagement bovendien cruciaal.

De taal spreken

Een uitdagende klus voor het twaalf medewerkers grote projectteam dat vanuit hun locatie in het Friese Grou tegelijkertijd op verschillende borden schaakt. “De verschillende werkzaamheden en calamiteitendienst maken ons werk zo afwisselend”, vertelt de in Akkrum wonende Auke.

“Het is belangrijk dat we de taal van de betrokkenen langs de vaarroute spreken. Geen probleem omdat een aantal collega’s uit Friesland en Groningen komt.” Voor Brabander Ralf Smits is de lange afstand tussen zijn woonplaats Berghem en de projectlocatie geen probleem – meerdere malen per week rijdt hij bij het krieken van de dag naar Friesland.

hoofdvaarweg_lemmer-delfzijl_7.jpg

Dezelfde mindset

Ralf: “We hebben als team dezelfde mindset: we maken er elke dag iets moois van! Een storing of calamiteit kan namelijk op elk moment plaatsvinden. Neem bijvoorbeeld 10 januari 2019. Net voor middernacht voer een tanker tegen het remmingwerk van Brug Kootstertille. Dan komt direct een heel proces op gang: contact met Rijkswaterstaat, schade-inventarisatie door duikers, een heldere kostenraming en vervolgens vakkundige reparatie met specifiek materieel door engineers en vaklieden. Zo’n flinke logistieke onderneming maakt het project dynamisch en divers.”

Elk kanaal een uitdaging

Het unieke zit hem ook in de geografische diversiteit van de drie kanalen, geeft Auke aan. “Het Prinses Margrietkanaal gaat dwars door enkele Friese meren, terwijl het Van Starkenborghkanaal een kanaal is met veel beroepsvaart”. In Groningen loopt het Eemskanaal nog eens dwars door een bodemdalingsgebied en ligt dus hoger dan het omliggende land. Zo heeft elk kanaal zijn specifieke uitdaging en aanpak.”

Schouwen

Voor een juiste uitvoering van de uiteenlopende werkzaamheden, bestaat het team uit veel verschillende disciplines zoals elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civieltechnisch. Behalve het planmatig uitvoeren van onderhoudsprogramma’s lossen ze storingen en calamiteiten 24/7 op. Tevens is het vierwekelijks schouwen van alle kunstwerken belangrijk.

De Combinatie Heijmans-Dynniq HLD voert bovendien niet één, maar twee prestatiecontracten uit in het beheersgebied. Zo is het team tevens verantwoordelijk voor het kunnen bedienen en besturen van de objecten in opdracht van de Rijkswaterstaat-dienst Centrale Informatievoorziening (CIV). Medewerkers van Heijmans Infra Assetmanagement werken bij dit project nauw samen met de medewerkers van Systeem Integratie & Techniek (SI&T).

hoofdvaarweg_lemmer-delfzijl_3.jpg

Verouderde remmingwerken

Ralf en Auke wijzen naar het verouderde houten remmingwerk voor de brug Oude Schouw. “Gezien de staat van de structuur en de upgrade van het kanaal naar klasse CEMT Va voldoet dit remmingwerk niet aan de hedendaagse norm. Net als deze brug zijn veel objecten in de hoofdvaarweg gebouwd in de jaren vijftig van de vorige eeuw.

Sommige bruggen en sluizen zijn zodanig versleten dat we ze goed moeten inspecteren. Aan de hand van deze inspecties adviseren wij Rijkswaterstaat. Door de bruggen bijvoorbeeld een keer per jaar op besturingsniveau door te lichten en ze tijdig te smeren, houden we kunstwerken als Oude Schouw veilig en blijven ze volop in bedrijf. Super efficiënt en met minimale overlast voor de omgeving, weggebruikers en scheepvaart.”

Meer informatie