Skip to content
laan_op_zuid_rotterdam1.jpg
Eerste in zijn soort

Belastingkantoor Laan op Zuid

3 april 2019
Rotterdam
2019-2020
39,1 miljoen
Rijksvastgoedbedrijf

Vlakbij de Rotterdamse Erasmusbrug op de Kop van Zuid ligt het Belastingkantoor. Deze vier torens richt Heijmans in tot Rijkskantoor naar een ontwerp van OTH architecten. De Belastingdienst, Douane, Rijkswaterstaat, Dienst Uitvoering Onderwijs en de Raad voor de Kinderbescherming houden hier straks hun domicilie. Bovendien heeft dit Rijkskantoor een ontvangstgebied inclusief Rijksbalie, waarmee het de eerste in zijn soort is in Nederland.

Vijf keer bijzonder

1. Constructie

Het algemene deel van het gebouw (de ‘plint’) krijgt een nieuwe entree. Hiervoor wordt niet alleen de gevel doorbroken, maar ook een aantal vloervelden weggehaald. Tevens komen op het huidige bovenliggende parkeerdek twee extra verdiepingen. Daarnaast verzorgt Heijmans de volledige herinrichting van de vier torens, de zogeheten ‘kammen’.

2. Volume


Het pand aan Laan op Zuid 45 heeft een totale vloeroppervlakte van 54.000 m2. Gezien de grootte van dit binnenstedelijk bouwproject plus de immense hoeveelheid benodigde materiaal en materieel, wordt het een logistiek kunststukje.

3. Logistiek

Het project ligt op een druk punt in Rotterdam. Het reguliere verkeer moet dus te allen tijde soepel kunnen doorstromen. Bovendien is de werkruimte aan de Laan op Zuid beperkt. Met de gemeente Rotterdam heeft Heijmans daarom duidelijke logistieke afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de aan- en afvoer van materialen, routing van bouwverkeer en laad- en lostijden. Daarnaast zijn aparte voorzieningen aangebracht zoals een transportlift aan de gevel.

4. In gebruik

Tijdens de verbouwperiode blijft het pand in gebruik door de Belastingdienst. Daarom werkt Heijmans gefaseerd. Zo wordt per keer één ‘kam’ aangepakt. De gebruikers verhuizen tijdelijk naar een van de andere torens. Hier kunnen zij rustig werken zonder overlast van de herinrichtingswerkzaamheden.

5. Rijksbaliegebied

Tijdens het project zorgt omgevingsmanagement dat alle belanghebbenden structureel op de hoogte worden gehouden van de voortgang. Na de verbouwing ontstaat een mooi en uniek Rijksbaliegebied waar bezoekers worden ontvangen en waar diverse rijksdiensten kantoor houden.