Skip to content
A9 Gaasperdammerweg IXAS Heijmans luchtfoto situatie 03072014.jpg
Spelen en ontspannen op een tunnel

A9 Gaasperdammerweg

7 juli 2014
Amsterdam
2015-2021
700 miljoen
Rijkswaterstaat

Een betere doorstroming en bereikbaarheid van de noordelijke Randstad: dat is het doel van de uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen, de Gaasperdammerweg. De werkzaamheden aan de A9 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA).

Vijf keer bijzonder

1. Partners

In opdracht van Rijkswaterstaat voert IXAS het project A9 Gaasperdammerweg uit. IXAS is een samenwerkingsverband tussen Ballast Nedam, Fluor, Heijmans en 3i, opgericht voor het project A9 Gaasperdammerweg. Het betreft een DBFM-contract.

2. Beheer en onderhoud

Na realisatie van de weguitbreiding is het consortium 20 jaar lang verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud. Het park wordt direct na oplevering aan de gemeente Amsterdam overgedragen.

3. Omgevingsmanagement

Overlast voor de omgeving wordt zoveel mogelijk beperkt. Zo staat bij de wijk Kantershof de bouw van een nieuw geluidsscherm vroeg op de planning. Daarnaast wordt veel zand per schip over de Gaasp vervoerd, waardoor er circa 75.000 minder ritten over de openbare weg nodig zijn.

4. Leefbaarheid

De A9 wordt verbreed naar 5 rijstroken per rijrichting en een wisselstrook. Circa 3 kilometer van de A9 komt in een landtunnel. Zo wordt in de woonwijken langs de tunnel de lucht schoner en is er minder geluid. In augustus start de bouw van de wisselbaan, zodat een deel van het verkeer tijdens de bouw via de wisselbaan kan worden omgeleid.

5. Groot park

Bovenop het dak van de tunnel komt een park, dat de verschillende wijken in Amsterdam Zuidoost met elkaar verbindt. In het park is straks volop ruimte om te spelen en ontspannen.