Skip to content
lekdijk.jpg

Startschot project Sterke Lekdijk

27 augustus 2020, 00:00

Heijmans gaat de komende jaren aan de slag met het versterken van de Lekdijk. Het project omvat een lengte van 55 kilometer van Amerongen tot Schoonhoven en jaagt duurzame innovatie aan.

Vanwege de grootschaligheid van het project en de hoge ambities van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is innovatie noodzakelijk. Het waterschap koos daarom voor de aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap, waarbij drie partners gaan samenwerken. Het gaat om Mourik Infra, Van Oord en de combinatie tussen Heijmans, GMB Civiel en de Vries & van de Wiel (het Lek Ensemble).

Het project Sterke Lekdijk maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Daarin werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Minimaal 1300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen worden de komende dertig jaar versterkt. Zo werken we aan een land waar je veilig kunt wonen, werken en recreëren.

Het waterschap draagt zorg voor veilige dijken, maar heeft daarnaast hoge ambities op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Met het Innovatiepartnerschap kunnen die ambities worden gerealiseerd. Alle drie de partners delen de duurzaamheidsambitie van het waterschap om emissieloos en slim de Lekdijk te versterken. Project Sterke Lekdijk wil hiermee laten zien dat het mogelijk is om op grote schaal met de duurzaamheidsambitie aan de slag te gaan bij dijkversterkingen.

Op de website van het waterschap is meer informatie over het project Sterke Lekdijk en de aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap.