Skip to content
Heijmans_algemeen

Reactie Heijmans op uitspraak Raad van State over bouwvrijstelling

2 november 2022, 13:47

De Raad van State heeft vandaag besloten dat de generieke bouwvrijstelling vervalt. Ofschoon dit uiteraard een tegenvaller is, komt het besluit van de Raad van State voor Heijmans niet onverwacht en waren wij hierop voorbereid.

Heijmans handhaaft dan ook haar outlook voor dit en komend jaar zoals die vanochtend voorbeurs in een trading update is gepubliceerd. Onherroepelijke vergunningen staan overeind. Projecten die in aanbouw zijn, gaan dus gewoon door.

Nieuwe projecten in de woningbouw zijn nog steeds mogelijk mits de stikstofdepositie binnen de wettelijke grenzen blijft en dat wordt aangetoond via Aerius-berekeningen. Heijmans heeft voor nagenoeg al haar projecten in eigen ontwikkeling reeds Aerius-berekeningen van de bouwfase laten maken. Eventuele vertragingen kunnen wat Heijmans betreft zo tot een minimum worden beperkt.

Grotere infraprojecten zullen naar verwachting beperkt extra hinder ondervinden van het vervallen van de bouwvrijstelling. Daarnaast ziet Heijmans door de inzet van elektrisch materieel mogelijkheden om de stikstofdepositie in de bouwfase verder te reduceren.

Neem contact met ons op