Skip to content
wood.jpg

Op weg naar 100 procent duurzaam hout

1 februari 2023, 09:00

Heijmans wil alleen duurzaam gecertificeerd hout inkopen voor haar projecten. In 2022 is bijna 12.000 m2 hout toegepast, waarvan 99,8 procent afkomstig is uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen. Daarmee zit Heijmans dichtbij haar doelstelling om 100 procent duurzaam hout te gebruiken.

Het duurzaamheidsbeleid van Heijmans is erop gericht om niet te onttrekken, maar toe te voegen aan onze omgeving: in termen van materialen, energie, ruimte, en daarmee waarde. Dit geldt ook met de voor de bouw belangrijke grondstof hout.

Met de toepassing van duurzaam hout wordt onherstelbare schade aan bossen voorkomen en blijft de biodiversiteit gewaarborgd. Daarnaast worden in duurzaam beheerde bossen grote hoeveelheden CO2 vastgelegd, waardoor deze bossen een bijdrage leveren aan het terugdringen van de effecten van klimaatverandering.

Beleid: standaard duurzaam hout

Daarom werken we sinds 2011 gericht aan het steeds verder vergroten van het aandeel gecertificeerd duurzaam hout in onze bedrijfsvoering. Standaard koopt Heijmans hout in dat afkomstig is uit gecertificeerde, duurzaam beheerde bossen en past dit consistent toe op projecten, ook als daar niet expliciet om gevraagd wordt.

Of het nu gaat om de woningen van Bongerd & Dijcke in De Stelt-Zuid of de gevelbekleding van de huizen in Heesterburgh bij Den Bosch, het Timmerhuis in Rotterdam, de fietsbrug over de A28 bij Harderwijk of de toepassing van houten geleiderail op Schiphol en bij de Mergellandroute (N593) in Zuid-Limburg. Heijmans is FSC® en PEFC gecertificeerd.

99,8 Procent van al het hout dat bij Heijmans wordt gebruikt, is voorzien van een FSC® -keurmerk. Daarmee wordt volgens de Bosberekentool 832 hectare bos voor 30 jaar lang beschermd. De Forest Stewardship Council werkt al dertig jaar aan herstel en bescherming van bossen.

Het mag raar klinken, maar meer gecertificeerd houtgebruik beschermt de bossen. Krijgen duurzaam beheerde bossen meer afzet, dan betekent dit méér duurzaam beheerde bossen. Mark Kemna van FSC® Nederland verduidelijkt: “Een bosbeheerder die volgens de FSC-eisen werkt, moet vrij veel investeren, dus kijkt hij goed naar de markt. Neemt de vraag naar zijn hout toe, dan zal hij meer areaal op dezelfde manier beheren. Bij weinig vraag is een palmolieplantage bijvoorbeeld lucratiever. Daarom is FSC® echt een natuurbeschermingsmiddel. Dit keurmerk maakt het bos zelf waardevoller. Al heb ik er moeite mee om een bos economische waarde toe te kennen om het te beschermen, zo zit op dit moment de wereld in elkaar.”

Houten gevelbekleding Heesterburgh Haverleij Den Bosch
Houten gevelbekleding van de woningen in Heesterburgh bij Den Bosch.

Biobased en circulair

Robert Koolen, directeur Strategie en Beleid, kijkt tevreden terug op de ontwikkeling die Heijmans op dit punt heeft doorgemaakt, maar het kan nog beter. “Met deze percentages laten we de branche zien dat het uitsluitend toepassen van duurzaam hout goed mogelijk is en wat ons betreft de nieuwe norm zou moeten zijn."

"Daarnaast zien we dat circulair bouwen een thema is dat veel aandacht krijgt, ook bij Heijmans. Er is echter nog te weinig oog voor het feit dat hout een biobased materiaal is, dat prima past in een biologische cyclus. Een bredere toepassing van duurzaam hout als circulair materiaal biedt een enorme kans om economische, esthetische en maatschappelijke waarden hand in hand te laten gaan.”

Neem contact met ons op