Skip to content
Heijmans Goyenflat Geleen keet renovatie .jpg

Notulen BAVA 2021

9 september 2021, 10:07

Hierbij treft u de notulen aan van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heijmans van 30 augustus 2021. Conform de Corporate Governance Code worden aandeelhouders gedurende drie maanden na heden, dat wil zeggen tot en met donderdag 9 december 2021, in de gelegenheid gesteld te reageren op het verslag. Uw reactie kunt u sturen naar Nicole Schaeffer, secretaris Heijmans N.V.

Neem contact met ons op