Skip to content
De Boomgaard Hellevoetsluis Heijmans -00 - O-visie juli 2021.jpg

Heijmans tekent overeenkomst voor 116 woningen in Hellevoetsluis

8 juli 2021, 07:20

Heijmans heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Hellevoetsluis voor de ontwikkeling en bouw van 116 woningen in de nieuwe wijk De Boomgaard. Vanuit de Grond Exploitatie Maatschappij (GEM) De Boomgaard – Adriaan van Erk Ontwikkeling, Roosdom Tijhuis en Heijmans – worden in totaal 360 nieuwe woningen gerealiseerd. Het project heeft voor Heijmans een omzet van circa € 40 miljoen.

De GEM zal de grondexploitatie realiseren en de bouwkavels uitgeven aan de drie marktpartijen, die ieder hun deel van het vastgoed ontwikkelen en realiseren. De eerste fase van De Boomgaard bevat in totaal 360 woningen. In fase 2 komen hier, als het aan de gemeente en de GEM De Boomgaard ligt, nog 432 woningen bij. Over fase 2 moet de gemeente nog afspraken maken met de provincie en regiogemeenten. In dat mogelijke vervolgtraject zou het voor Heijmans gaan om nog eens circa 144 woningen.

De wijk De Boomgaard komt ten westen van de Rijksstraatweg en ten noorden van de Parnassialaan, waar de gemeente Hellevoetsluis al jaren een nieuwe woonwijk wil ontwikkelen. Wethouder Peter Schop: “Ik ben ontzettend blij met dit moment. Deze overeenkomst brengt onze wens een flinke stap dichterbij. Er is veel vraag naar nieuwe woningen, en behoefte aan doorstroming op de woningmarkt. De Boomgaard gaat daarbij helpen.”

De bouw start in 2023.

Met de ontwikkeling van de Boomgaard gaat een langgekoesterde wens van de gemeente Hellevoetsluis in vervulling

Landelijk wonen

De Boomgaard krijgt een landelijke uitstraling. Dat betekent dat de wijk ruim van opzet wordt, met veel groen en bomen. GEM De Boomgaard heeft een ontwikkelingsvisie gemaakt die in grote lijnen laat zien wat landelijk wonen betekent voor het gebied. Deze visie geeft richting aan de plannen die in de komende periode verder worden uitgewerkt, voor de eerste 360 woningen. Voor deze eerste fase wordt een bestemmingsplan gemaakt.

Neem contact met ons op