Skip to content
keet-1.jpg

Heijmans realiseert Rijkskantoor in stationsgebied Arnhem

30 maart 2023, 07:15

Heijmans gaat in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf de renovatie en uitbreiding realiseren van een gemeentelijk monument naar een nieuw Rijkskantoor in het stationsgebied van Arnhem. Het pand, een voormalig postkantoor, gaat onderdak bieden aan de Belastingdienst, het Rijksvastgoedbedrijf en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De opdracht omvat tevens aansluitend onderhoud gedurende 15 jaar en heeft een totale contractwaarde van ruim € 55 miljoen. De feitelijke realisatie zal naar verwachting starten in maart 2024. De beoogde oplevering is voorzien eind 2025.

Duurzaam, circulair en verbindend

In nauwe samenwerking met de opdrachtgever herstelt Heijmans de oorspronkelijke monumentale waarde van het voormalige postkantoor in ere waardoor het pand weer toekomstwaarde krijgt. Heijmans heeft haar visie gepresenteerd aan de opdrachtgever hoe het pand te verbinden met de openbare ruimte, zodat een aantrekkelijk en gezonde leefomgeving ontstaat.

Heijmans maakt haar naam als duurzame bouwer waar door voor dit circulaire icoon de volgende activiteiten te ondernemen:

  • Uitbreiding te realiseren door middel van een houtconstructie;
  • Hergebruik uitkomende materialen;
  • Gebruik van donor- en biobased materialen;
  • Minimaliseren van energiegebruik in gebouwen en gebruik maken van hernieuwbare energie. Dit vermindert CO₂-uitstoot.

Ook worden klimaat-adaptieve maatregelen getroffen waardoor de gebruikers van het pand en de omgeving beter beschermd zijn tegen wateroverlast, hitte, droogte en overstroming.

Samenwerking volgens DOEN filosofie

Bijzonder aan dit project is dat overheden en marktpartijen als partners samenwerken volgens de zogeheten DOEN-filosofie. De aanbesteding heeft plaatsgevonden op een ontwerpvisie van Heijmans. In 2023 staat de gezamenlijke uitwerking van deze ontwerpvisie door Heijmans en het Rijksvastgoedbedrijf centraal. Met de ontwikkeling van het stationsgebied in Arnhem willen het Rijksvastgoedbedrijf en Heijmans samen bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid. Gebiedsaanpak en duurzaamheidsambities staan hierin centraal.