Skip to content
heijmans-algemeen4.jpg

Heijmans klimt op de Veiligheidsladder

26 augustus 2020, 17:00

De stappen die Heijmans zet om het veiligheidsbewustzijn door het hele bedrijf te verhogen, werpen hun vruchten af. Sinds augustus voldoet het grootste gedeelte van ons bedrijfsonderdeel Infra aan alle eisen voor trede 4 van de zogenoemde Veiligheidsladder.

Proactieve organisatie

De Veiligheidsladder is een van de manieren waarop door opdrachtgevers wordt beoordeeld hoe een bedrijf zich ontwikkelt op gebied van veiligheid. Deze landelijke beoordelingsmethode heeft als doel om het aantal ongevallen terug te dringen. De Veiligheidsladder stuurt vooral op houding en gedrag en maakt het bewustzijn rondom veilig werken meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar. Daarom sluit deze ladder perfect aan bij de strategie van Heijmans om door te groeien tot een proactieve organisatie op gebied van veiligheid.

Bedrijfsonderdeel Heijmans Infra is nu met een groot deel van de organisatie met succes gecertificeerd op niveau 4 van de Veiligheidsladder. Het overige deel van Infra, waaronder de vier regiokantoren, hebben trede 3 behouden en verder versterkt. In februari is het certificaat uitgereikt voor de veiligheidsladder niveau 3 aan de Heijmans-bedrijfsonderdelen Vastgoed, Woningbouw en Utiliteit.

Trots

“We mogen trots zijn op deze hogere trede”, zegt directievoorzitter infra Bart Smolders van Heijmans. “Veilig werken bereiken we alleen als we continu verbeteren en blijven leren. Dat is noodzakelijk om ongevallen te voorkomen. Het is bovendien aangetoond dat bedrijven met een gezonde veiligheidscultuur beter scoren op medewerkerstevredenheid, innovatiekracht en verdienvermogen."

“Maar we zijn er nog niet”, weet Smolders. “We zien dit als een tussenstap en een inspiratie om samen steeds verder te komen.” Het doel voor 2021 is om met Heijmans Infra als geheel op niveau 4 van de Veiligheidsladder te komen. “Ik wil er met alle collega’s de schouders onder zetten.”