Skip to content
heijmansone.jpg

135 Heijmans ONE-woningen in Nederland

20 november 2017, 00:00

Heijmans en Woningstichting Nijkerk sloten een koopovereenkomst voor de levering van 28 Heijmans ONE-woningen. Deze worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 geplaatst en voor uiteenlopende doelgroepen ingezet als tijdelijke huurwoning. Inclusief de overeenkomst met Woningstichting Nijkerk, zijn er 57 Heijmans ONE's in productie. Al eerder zijn 78 woningen op verschillende locaties neergezet in Nederland.

De vraag naar tijdelijke huisvesting van eenpersoonshuishoudens en de druk op de woningmarkt zijn in 2017 verder toegenomen. Als gevolg daarvan is de belangstelling bij overheden, corporaties, zorginstellingen en beleggers voor de Heijmans ONE verder gestegen. Dat heeft geresulteerd in de bestelling en levering van inmiddels 135 woningen sinds 2016.

Naast de 28 woningen die in Nijkerk worden neergezet, plaatst Heijmans er volgende maand twintig in Sneek voor woningcorporatie Accolade. In Zwolle komen in februari 2018 zes woningen te staan voor deltaWonen. Bij zorginstelling Cello in Rosmalen worden in dezelfde maand drie woningen neergezet, die als overnachtingsplaats en huisvesting voor zorgvrijwilligers gaan dienen. Daarmee is Cello de eerste zorginstelling in Nederland die de verplaatsbare woningen heeft besteld.

Vorige maand plaatste Heijmans voor woningcorporatie Wooninc. twintig woningen in Veldhoven. In 2016 zijn in Weert, Panningen en America 52 Heijmans ONE's neergezet in opdracht van Wonen Limburg. Corporatie Huis & Erf nam zes woningen in Schijndel in gebruik. Deze zijn allemaal ingezet om tijdelijke woningkrapte op te vangen binnen de verschillende gemeentes.

Ook bij particulieren blijft de interesse voor verplaatsbare woningen toenemen. Heijmans bestudeert de mogelijkheid om de Heijmans ONE ook op de particuliere markt te introduceren.

Over de Heijmans one

Heijmans ONE is een antwoord op de veranderende woningmarkt. Zo is het verplaatsbare huis interessant voor het groeiend aantal eenpersoonshuishoudens en de toenemende behoefte aan flexibel wonen. Daarnaast is plaatsing van meerdere Heijmans ONE’s kansrijk voor gebieden waar als gevolg van de marktontwikkelingen (nog) niet wordt gebouwd. Hiermee kunnen die gebieden tijdelijk nieuw leven worden ingeblazen.

De Heijmans ONE heeft een oppervlakte van 39 vierkante meter en is voorzien van alle benodigde faciliteiten, zoals een keuken, badkamer, woonkamer, slaapkamer, eigen voordeur en buitenterras. De woning is zeer energiezuinig (all electric en optioneel uitgevoerd met negen pv-zonnepanelen), voldoet aan het Bouwbesluit voor niet-permanente bouwwerken en kan in één dag worden verhuisd en weer opgebouwd. De woning is mede ontworpen door Moodbuilders.

De blijvende interesse in verplaatsbare woningen geeft vertrouwen voor het verder laten groeien van de Heijmans ONE; een niet-permanent huis is een eigentijdse oplossing voor uiteenlopende huisvestingsvraagstukken.