Skip to content
goyenflat_renovatie_heijmans_bwoond_1.jpg

Onderzoek ervaringen corporaties renovaties

Hoe tevreden zijn woningcorporaties met renovatietrajecten en waar ligt dat aan? Een uitgebreid onderzoek onder elf corporaties laat zien dat de manier van samenwerken met een uitvoerende partij daar grote invloed op heeft.

Om inzicht te krijgen in de ervaringen van woningcorporaties tijdens een renovatieproject en duidelijk te krijgen waar ze precies naar op zoek zijn, hield adviesbureau Jonge Honden elf diepte-interviews met woningcorporaties. Aan de hand van een klantreis werden de ervaringen over het gehele proces besproken.

In het onderzoek beoordeelden de woningcorporaties iedere fase van het renovatietraject in hoeverre ze daarover positief of negatief zijn. Opvallend is het verschil in ervaring tussen de corporaties die werken met een projectopdrachtnemer en corporaties die meerdere jaren achter elkaar met vaste samenwerkingspartners aan renovaties werken. Woningcorporaties geven aan dat een opdrachtnemer vaak na de gunning pas het achterste van de tong laat zien. Daardoor komt een renovatietraject moeizamer op gang. Een samenwerkingspartner kan juist voor een efficiëntieslag in de voorbereiding zorgen, omdat de aanbestedings- en inkoopfase overgeslagen wordt en partijen al op elkaar ingespeeld zijn.

Goede voorbereiding

Het renovatieconcept Heijmans B’woond sluit naadloos aan bij deze ervaringen door vanaf idee tot realisatie betrokken te zijn bij een renovatie. Door vanaf het initiatief samen om tafel te zitten, is de haalbaarheid van de plannen realistisch, wat voor zowel beide partijen als de bewoners een voordeel is. Een goede voorbereiding zorgt immers ook voor een soepele uitwerking en minder overlast tijdens werkzaamheden. Dat betekent ook dat Heijmans soms adviseert om onderdelen niet – of in een later stadium – aan te pakken. Juist die ondersteuning in de meerjarenstrategie is iets waar woningcorporaties meer naar op zoek zijn, blijkt uit het onderzoek.

De woningcorporaties die deelnamen aan het onderzoek geven verder aan dat de communicatie met de bewoners cruciaal is voor het succes van een renovatietraject. Met Heijmans B’woond is dit geborgd door de bewoner vanaf het begin centraal te zetten. Waar mogelijk worden renovatietechnieken gebruikt die zo min mogelijk overlast geven, er is een vast aanspreekpunt en op de bewonersapp kan de bewoner planningen en werkzaamheden per dag zien en ook vragen stellen. Want zoals uit het onderzoek blijkt: de tevredenheid over een renovatietraject ligt niet zozeer aan de bouwuitvoering zelf, maar wordt vooral bepaald door de tevredenheid van de bewoners.

De antwoorden vind je in dit onderzoeksrapport: 

Neem contact met ons op