Skip to content
Heijmans &CO, vastgoed, stadswijken
Heijmans &CO

Ervaring

De afgelopen jaren hebben we in diverse steden bijgedragen aan een gezonde leefomgeving. Daar zijn we niet alleen trots op, dat motiveert ons nog veel vaker samen te werken aan veerkrachtige buurten. Hieronder vind je enkele voorbeelden.


Projectenoverzicht

Rotterdam | Katendrecht

Tranformatie van een roemruchte havenbuurt

Heijmans beet zich samen met de gemeente en woningcorporatie Woonstad Rotterdam vast in de roemruchte havenbuurt en zorgde met de juiste programmering en projecten voor een daadwerkelijke verandering van de buurt. Daarbij transformeerde Heijmans de voormalige industriële Fenixloodsen tot een gewilde plek om te wonen en verblijven. De rijke geschiedenis van de haven is daarmee nog altijd zicht- en voelbaar.

Utrecht | Kanaleneiland

Organische gebiedsontwikkeling met de menselijke maat voorop

Sinds de jaren tachtig bevond de naoorlogse wijk Kanaleneiland zich in een neerwaartse spiraal. De wijk had structurele verbeteringen nodig. Bij de vernieuwing van de buurt zou aanvankelijk zoveel mogelijk gesloopt en nieuw gebouwd worden. Maar in de crisistijd ontstond juist aandacht voor organische ontwikkeling met de menselijke maat voorop. Heijmans zorgde er zo voor dat de identiteit van Kanaleneiland behouden bleef.

Den Haag | Dreven Gaarden Zichten

Van naoorlogse buurt naar veerkrachtige stadswijk

In de naoorlogse buurten Dreven, Gaarden en Zichten speelt grootstedelijke problematiek: armoede, werkloosheid, kansenongelijkheid, onveiligheid en een eenzijdige woningsamenstelling. Samen met de gemeente Den Haag en Staedion transformeert Heijmans de buurten naar een vitaal, veerkrachtig en duurzaam woongebied. Het betrekken van de bewoners bij de plannen is één van de prioriteiten in de ontwikkelstrategie.

Den Haag | Energiekwartier

Een wijk met een rauw, industrieel randje

In de twintigste eeuw was het Energiekwartier in Den Haag een plek voor vuilstort en industrie, gedomineerd door een grote elektriciteitscentrale. In de jaren negentig kwamen we enkele woningen en kantoren, maar om een levendige buurt te creëren bleek een meer integrale aanpak nodig. Sinds 2007 ontwikkelen Heijmans en woningcorporatie Staedion het Energiekwartier samen tot een volwaardige stadswijk met een rauw, industrieel randje. Het Energiekwartier heeft zich inmiddels ontpopt tot een populaire gemengde buurt waar mensen wonen, werken, sporten en spelen.

Rotterdam | Nieuw Crooswijk

Buurtgevoel en gemeenschapszin opbouwen vanaf de grond

Voor de herontwikkeling trokken mensen weg uit Crooswijk. Er was criminaliteit en de monotone woningvoorraad verpauperde. In 2004 maakte Heijmans samen met haar projectpartners een masterplan om de wijk van de grond af opnieuw op te bouwen en een moderne en groene stadswijk te realiseren. De toevoeging van nieuwe woningen, groene ruimtes en wijkvoorzieningen heeft de buurt een uitnodigende uitstraling gegeven. Dat heeft geleid tot een verbetering van de levenskwaliteit van bewoners en versterking van de gemeenschapszin.

Utrecht | Overvecht Gagelkwartier

Gezamenlijk investeren met kennis, kunde en kapitaal

De leefbaarheid van de wijk Overvecht scoort relatief laag. Naast een concentratie van kwetsbare bewoners is er een eenzijdig aanbod van woningen. In 2019 startte de gemeente Utrecht met het programma Samen voor Overvecht om een impuls te geven aan de wijk. Het programma kent vijf ambities: plezierig wonen in een meer gemengde wijk, perspectief voor de jeugd, veilige buurten, zorg dichtbij, meedoen & ondernemen. Heijmans geeft uitvoering aan deze ambities via De Werkplaats Overvecht, een initiatief dat samen met een groep ontwikkelaars en corporaties is geïnitieerd.


Samenwerken aan stadswijken

Wil je meer lezen over de werkwijze Heijmans &CO? Vraag hier de digitale versie van onze pocket aan.

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met ons privacy statement