Voorbereid op een duurzame toekomst

In het Limburgse Beek worden de vijftigjarige Carmelflats voorbereid op een duurzame toekomst. Dankzij de ketensamenwerking tussen ZOwonen, Van Wijnen en Heijmans vond er voor de 384 woningen een snel, maar breed gedragen, ontwerp- en besluitvormingstraject plaats. Eind 2019 zijn de flats energiezuinig en klaar voor nog eens vijftig jaar.

 • Beek
 • 2017-2019
 • 21 miljoen
 • ZoWonen

Vijf keer bijzonder

 1. Pilot

  Pilot

  De komende tien jaar werken corporatie ZOwonen, Van Wijnen en Heijmans aan de vernieuwing van enkele duizenden woningen in onder meer Sittard en Geleen. Dat gebeurt in een vorm van ketensamenwerking, waar bewonerstevredenheid voorop staat. De Carmelflats in Beek is de eerste grote renovatieklus die door de ketenpartners gezamenlijk wordt aangepakt.

 2. Voorsorteren op toekomst

  Voorsorteren op toekomst

  De acht Carmelflats worden in deze renovatie stapsgewijs voorbereid op een gasloze toekomst. Al in het ontwerptraject is voorgesorteerd op het straks verwijderen van de cv-ketel en een aansluiting op een stadswarmtenet. Per woning liggen vier zonnepanelen op het dak voor een duurzame energievoorziening. Uiteraard ontbreken goede isolatie en nieuwe kozijnen niet.

 3. Samen met bewoners

  De ketensamenwerking is vooral gevormd om ten goede te komen aan de bewoners. Alle partners in de keten zijn namelijk verantwoordelijk voor bewonerscommunicatie. Een afvaardiging van huurders kreeg een stem in het ontwerptraject en dacht bij bouwvergaderingen mee. Zo ontstaat draagvlak voor de ingrepen. Zo is wandbekleding aangebracht op de balkonmuren om waslijnen en plantjes aan op te kunnen hangen.

 4. Korte voorbereiding

  Korte voorbereiding

  De voorbereiding van de renovatie moest in korte tijd gebeuren. Geen probleem voor de ketenpartners, want zij kunnen in een lean en mean-projectteam snel schakelen en besluiten. Bovendien waren externe partners vroeg betrokken, zij liepen mee in het hele engineeringtraject.

 5. Leren, evalueren en verbeteren

  Door het grote aantal woningen dat de ketenpartners moeten aanpakken in de Carmelflats, worden de werkzaamheden steeds herhaald. Repetitie zorgt voor een mooi leerproces, met minder overlast en rust op de bouw tot gevolg. Of zoals de partners zeggen: in deze samenwerking gaat het over leren, evalueren en verbeteren.