Skip to content
Heijmans_algemeen_divers1
Verantwoorde investering in compensatieprojecten

CO2-uitstoot compenseren

Om CO2-neutraal te produceren, zijn we uiterst gemotiveerd om onze ecologische voetafdruk te verminderen en onze directe emissies (Scope 1&2) maximaal terug te dringen. Als tussenstap naar volledig emissieloos werken en bouwen, compenseren we op vrijwillige basis de op dit moment nog onontkoombare CO2-uitstoot. We blijven investeren en innoveren, maar we willen in de tussentijd onze klimaatimpact reduceren.

Impact op klimaatverandering

Het compenseren van emissies komt voort uit verschillende overwegingen. We participeren in het European Union Emission Trading System (EU ETS) als onderdeel van onze wettelijke verplichtingen, waarbij bepaalde activiteiten, zoals bij asfaltcentrales, onderworpen zijn aan emissierechten. Daarnaast belust Heijmans vrijwillige vergroening van ingekochte elektriciteit. Ook voorzien we in de toenemende klantvraag naar CO2-neutrale projecten door het op projectbasis compenseren van CO2-uitstoot.

Door verantwoorde investering in compensatieprojecten, beogen we op korte termijn onze impact op klimaatverandering te minimaliseren, terwijl we intussen volop doorgaan met innoveren en investeren in duurzaamheid.

CO2-credits

We wenden verschillende vormen van compensatie aan om onze doelstellingen te bereiken. Naast het aanschaffen van emissierechten in het EU ETS-systeem, kopen we CO2-credits: Certified Emission Reductions (CER's) en Verified Emission Reductions (VER's). Deze credits ontstaan uit duurzame energie- of bosprojecten, die daadwerkelijk de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Een CER of VER behelst één ton CO2-reductie.

De compensatieprojecten voldoen aan standaarden van Verified Carbon Standard (VCS) of de Gold Standard. VCS, ontwikkeld door het World Economic Forum, benadrukt voornamelijk de hoeveelheid CO2-reductie terwijl Gold Standard daarnaast de dialoog met stakeholders en duurzame lokale bijdragen beoogt. Bij het kiezen van compensatiestandaarden zijn betrouwbaarheid, prijs en effectiviteit voor Heijmans cruciaal. Daarbij mogen de verkregen certificaten niet langer dan vijf jaar geleden zijn afgegeven en zijn de betrokken projecten afkomstig uit de EU.

Vrijwillige vergroening

Om onze vrijwillige vergroening te realiseren, kiezen we voor hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, waterkracht of biomassa. We maken gebruik van Garanties van Oorsprong (GvO) die de duurzame oorsprong van elektriciteit en aardgas aantonen.

CO2-compensatieprojecten

Onze investeringen gaan verder dan alleen het compenseren van emissies; we investeren in projecten die zich actief inzetten voor het verwijderen van meer broeikasgassen uit de atmosfeer dan ze uitstoten. Daarnaast wordt ook meegewogen wat de bijdrage is op het gebied van innovatie of sociale meerwaarde.

Neem contact met ons op