Onderstaand een overzicht van de meest recente codes, statuten en reglementen.

Statuten

Statuten Heijmans N.V. 11 april 2019.pdf (2,1 MB)

  

Reglementen bestuur

Profielschets RvC - vastgesteld 12 juni 2019.pdf (13,7 KB)

Reglement Auditcommissie d.d. 20 februari 2018.pdf (80,8 KB)

Reglement Remuneratiecommissie d.d. 20 februari 2018.pdf (33,2 KB)

Reglement Selectie- en benoemingscommissie d.d. 20 februari 2018.pdf (34,7 KB)

Reglement Raad van Bestuur d.d. 21 februari 2018.pdf (147,8 KB)

Reglement Raad van Commissarissen d.d. 20 februari 2018.pdf (203,3 KB)

Rooster van aftreden leden RvC per 10 april 2019 - website.pdf (8,7 KB)

Rooster van aftreden leden RvC per 10 april 2019 - website.pdf (8,7 KB)

   

Rapporten, verslagen en codes

Verslag Raad van Commarissen Heijmans N.V. 2018.pdf (25,2 KB)

Corporate Governance Verklaring 2018 Heijmans N.V..pdf (40,1 KB)

Remuneratierapport Heijmans N.V. 2018.pdf (225,1 KB)

Overnamerichtlijn 2018 Heijmans N.V.pdf (24,4 KB)

Verslag RvC 2013.pdf (68,0 KB)

Corporate Governance Verklaring 2017 Heijmans N.V.pdf (46,3 KB)

Overnamerichtlijn 2017 Heijmans N.V.pdf (22,4 KB)

Remuneratierapport Heijmans N.V. 2017.pdf (146,8 KB)

Verslag Raad van Commissarissen Hejimans N.V. 2017.pdf (24,8 KB)

Corporate Governance Verklaring 2016 Heijmans N.V.pdf (165,5 KB)

Overnamerichtlijn 2016 Heijmans N.V.pdf (56,3 KB)

Remuneratierapport Heijmans N.V. 2016.pdf (48,2 KB)

Verslag Raad van Commissarissen 2016.pdf (60,4 KB)

Corporate Governance Verklaring 2015 Heijmans N.V..pdf (59,2 KB)

Overnamerichtlijn 2015 Heijmans N.V..pdf (22,4 KB)

Overzicht Code Corporate Governance Code 2015 Heijmans N.V..pdf (106,4 KB)

Remuneratierapport Heijmans N.V. 2015.pdf (20,5 KB)

Verslag van de raad van commissarissen Heijmans N.V. 2015.pdf (28,1 KB)

Corporate Governance Verklaring 2014.pdf (60,2 KB)

Overnamerichtlijn 2014.pdf (21,4 KB)

Overzicht Code Corporate Governance Code Heijmans N.V. 26-2-2015.pdf (107,1 KB)

Remuneratierapport 2014.pdf (81,2 KB)

Verslag van de raad van commissarissen 2014.pdf (30,7 KB)

Corporate Governance Code.pdf (301,6 KB)

Corporate governance verklaring.pdf (235,9 KB)

Gedragscode - De kr8 van Heijmans.pdf (1,0 MB)

Heijmans meldprocedure integriteit en misstanden - 1 februari 2015.pdf (24,3 KB)

Klachtenregeling ongewenst gedrag.pdf (311,4 KB)

Overnamerichtlijn.pdf (79,8 KB)

Privacyverklaring.pdf (89,7 KB)

Reglement privebeleggingen.pdf (17,3 KB)

Remuneratierapport.pdf (169,4 KB)