Skip to content
20151112_heijmans_katwijk_valkenburg_r9b9350.jpg

Marinevliegkamp Valkenburg opgeleverd

12 juli 2018, 01:00

Na vier jaar onderzoeken, slopen, opruimen en saneren heeft Heijmans het voormalig Marinevliegkamp in Katwijk opgeleverd aan het Rijksvastgoedbedrijf. Bij de ontmanteling van 250 hectare terrein stond circulariteit hoog op de agenda. Het grootste deel van de materialen is duurzaam hergebruikt op andere projecten.

Met de afronding van de ontmanteling is een belangrijke stap voorafgaand aan het verdere gebiedsontwikkelingsproces gezet. Van belang voor de ontwikkeling van vliegkamp naar een hoogwaardige woon- en werklocatie met vijfduizend woningen in de toekomst.

Munitie en gevechtsvliegtuig

Na selectie en aanbesteding heeft Heijmans de opdracht uitgevoerd voor het ‘opruimen’ van de voormalige start- en landingsbanen, overige infrastructuur en gebouwen. Er zijn door Heijmans grootschalige saneringen voorbereid en uitgevoerd.

Het terrein is ontdaan van niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Diverse loopgraven, munitie, wapens en onderdelen van een gevechtsvliegtuig zijn gevonden. Tevens is een zeldzame bunker (Vf261) ontdekt; het enige exemplaar in Nederland. Het archeologisch onderzoek leverde vondsten op uit de Romeinse tijd. Ook zijn kabels en leidingen gerooid en een bouwweg en watergangen aangelegd.

20151112_heijmans_katwijk_valkenburg_r9b9350.jpg

Circulair: hergebruik vrijgekomen materiaal

Het grootste deel van de vrijgekomen materialen zijn hergebruikt:

  • 120.000 ton betongranulaat wordt verwerkt in de nabij gelegen Rijnlandroute;
  • 100.000 ton asfalt is gefreesd en gebroken teruggeleverd aan diverse asfaltmolens als grondstof voor nieuwe mengsels;
  • 20.000 ton silex (natuursteen) is gezeefd in verschillende fracties.
    Grove stukken zijn gebruikt als golfbrekers in een dijkproject in de Waddenzee. Middelgrote stukken zijn gebruikt als drainage. Kleine stukken zijn gemengd tot bomengranulaat en verkocht aan een externe partij;
  • De gesloopte gebouwen en puin zijn gebroken tot menggranulaat. Het Rijksvastgoedbedrijf gebruikt dit in de toekomst als materiaal voor de ontwikkeling van bouwwegen en ophogingen op hetzelfde terrein;
  • Vrijgekomen EPS (piepschuim)blokken zijn op diverse projecten gebruikt als ophoogmateriaal;
  • Vrijgekomen rioolbuizen zijn gebruikt bij de aanleg van tijdelijke bouwwegen op andere projecten.

Met dit circulaire project levert Heijmans een bijdrage aan een duurzame leefomgeving.