Skip to content
willemspoort_den_bosch_heijmans_luchtfoto_jaarcijfers_2019_.jpg

Certificaathoudersvergaderingen

Het bestuur van de Stichting kan zo vaak als dat nodig of wenselijk wordt geacht een Certificaathoudersvergadering oproepen. Het is al jaren gebruikelijk dat het bestuur in ieder geval één keer per jaar een Certificaathoudersvergadering oproept die gebruikelijk in november plaatsvindt. Tijdens die vergadering worden certificaathouders in de gelegenheid gesteld om aanbevelingen te doen voor de vervulling van een vacature in het bestuur.

Hieronder treft u de oproep, agenda en notulen van de meest recente Certificaathoudersvergaderingen aan.

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014