In een Warmte Koudeopslag (WKO) wordt bodemenergie gebruikt voor het verwarmen en koelen van gebouwen. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de WKO systemen in Nederland onder de maat presteert. Niet voldoen aan vergunning en wet- en regelgeving leidt tot (financiële) sancties. Een duurzaam systeem dat optimaal presteert, ontstaat door actief beheer. Dit leidt niet alleen tot gezonde WKO systemen, maar ook tot energie- en kostenbesparing.

Noodzaak en risico’s

Een WKO systeem wordt ingezet als duurzaam alternatief waarmee niet alleen energie maar ook kosten worden bespaard. Mits je systeem optimaal presteert althans. Heijmans kan je helpen om je WKO systeem goed af te stellen. Als BRL 6000-21 gecertificeerde onderneming mogen wij dat doen. Daarnaast kunnen we je helpen om te voldoen aan de eisen die worden gesteld in wet– en regelgeving en in de vergunning. Daarmee voorkom je boetes en andere sancties. Zo vereist de vergunning dat je ieder jaar een rapportage moet indienen bij de Provincie waarin de prestaties van je WKO systeem en het niveau van de bodemkwaliteit staan. Iedere 5 jaar moet je een gedetailleerd evaluatieverslag indienen met daarin een nog meer specifieke toelichting op de prestaties en bodemkwaliteit. Voldoen de resultaten in deze verslagen niet aan de vergunning, dan zal de Provincie sancties opleggen. Deze sancties variëren van waarschuwingsbrieven en boetes tot zelfs stopzetten van het WKO systeem of intrekken van de vergunning.

_DSC9139.jpg

Wat kunnen we voor je doen?

Voordat we tot beheer overgaan starten we altijd met een WKO Scan die inzicht geeft in de huidige prestaties van het WKO systeem. Naar aanleiding van deze scan gaan we met je het gesprek aan waarbij we je uitgebreid informeren over alle ins en outs van je duurzame systeem. We nemen tevens je vergunning door en bekijken samen aan welke eisen je WKO voldoet c.q. nog niet voldoet. Na deze gesprekken heb je voldoende informatie om een keuze te maken of je verder wilt met het WKO Verbeterplan. Een plan waarin we niet alleen inzicht geven in mogelijke verbeteringen, maar ook energie-efficiënte maatregelen en correcties voorstellen. Indien gewenst kan Heijmans dit verbeterplan handen en voeten geven. Wij helpen je dan met het uitrollen van alle aanpassingen, het praktisch toepassen van adviezen uit het beheerplan en we bieden ondersteuning bij het opstellen van jaarrapportages en het 5 jaarlijks evaluatierapport voor de provincie.

De voordelen?

Heijmans zorgt dat je voldoet aan wet- en regelgeving en de eisen die je verleende vergunning met zich meebrengen. Een WKO systeem is een duurzame oplossing, waarbij wij zorgen voor een energie-efficiëntie, kostenreductie en vermindering van CO2- uitstoot. Heijmans heeft ook veel kennis en ervaring van beheer en onderhoud van andere technische installaties. Als integrale kennispartij kunnen wij je compleet ontzorgen.

Voordelen WKO Balans.png

Interesse in de mogelijkheden van WKO Balans voor jouw bedrijf?

Neem dan contact met ons op.