Skip to content
Heijmans &CO, samenwerken, stadswijken
Heijmans &CO

Urgentie & visie

De druk op steden en stadswijken neemt de komende jaren enorm toe. Steden groeien, net als kwetsbare wijken, eigentijdse ongelijkheid, eenzaamheid en klimaatverandering. Ook neemt de vergrijzing toe en stijgen de kosten voor gezondheidszorg. Daarnaast moeten we het hoofd bieden aan grote transities op het gebied van energie, mobiliteit, technologie, water en grondstoffen. Kortom: we zien de urgentie en die vraagt om actie.

Visie

We werken aan veerkrachtige, gezonde, inclusieve stadswijken. In ons werk hebben we oog voor de harde en zachte kanten van gebiedsontwikkeling, economie, ruimte, bereikbaarheid en evengoed waar het daadwerkelijk om gaat: het welzijn van mens en natuur. Daarom stellen wij de bestaande buurt en haar bewoners centraal. Van daaruit brengen en activeren we nieuwe energie en oplossingen.

We werken aan fijne plekken waar mensen graag zijn en blijven. Plekken, die tegen stootje kunnen, of het nu een hoosbui, energiecrisis of pandemie is. Waar bewoners betrokken en actief zijn, zich goed en gehoord voelen.

Waarom &CO?

We weten uit ervaring dat stedelijke ontwikkeling een complexe opgave is. Een veerkrachtige buurt vraagt om een lange adem en een integrale werkwijze. Niet vanuit één vakgebied of thema, maar vanuit veel verschillende disciplines gericht op kansen en uitdagingen die er spelen in de wijk. Het vergt een palet aan expertises en dus samenwerking tussen veel verschillende mensen en organisaties.

Met Heijmans &CO verbinden we daarom kansen, kennis én mensen aan elkaar. We hebben veel expertise in huis en een netwerk van partners en specialisten, waarmee we samenwerken aan een opgave. Zoals bewonersinitiatief, (thuis)zorg, bewegen en stadsnatuur. Connecting the dots, dát is wat we doen.


Samenwerken aan stadswijken

Wil je meer lezen over de werkwijze Heijmans &CO? Vraag hier de digitale versie van onze pocket aan.

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met ons privacy statement