Skip to content
Heijmans &CO, samenwerken, stadswijken
Heijmans &CO

Maatwerk

Geen stadswijk is hetzelfde, net als de heersende sentimenten. Steeds opnieuw gaan we op pad, om te luisteren en begrijpen. Elke ontwikkeling vraagt een eigen strategie en plan, met eigen identiteit. Samen met de bewoners en partners groeien we geleidelijk naar een nieuwe situatie, waarbij bestaande bewoners erop vooruitgaan en nieuwe bewoners gaandeweg ‘invoegen’.

We bieden iedere wijk maatwerk

Het is zaak om een gedragen strategie te hebben, gericht op behoefte en urgentie in de wijk. Een ontwikkelstrategie met een slimme en wendbare fasering, met impact op de kort (‘quick wins’) en de langere termijn (‘veerkracht’).


Ontwikkelstrategie

Als gebiedsontwikkelaar hebben we een aantal overtuigingen achter ons handelen. Deze vijf ontwikkelprincipes zijn het fundament onder de ontwikkelstrategie voor een stadsbuurt:

  • Integraal betekent samenwerken
  • Strategie van nu en later
  • Ken de wijk als je broekzak
  • Diversiteit van mensen, natuur en functies
  • Zeggenschap (her)verdelen

Deze ontwikkelprincipes hebben we uitgewerkt in de pocket. Deze is te downloaden onder aan de pagina.


Bouwstenen

Onze aanpak is gericht op maatwerk, waarbij we de specifieke behoeften en context van een gebied centraal stellen. Om dit maatwerk mogelijk te maken, werken we met bouwstenen. Deze bouwstenen gaan over proces, programma of ruimtelijke inrichting en kunnen we inzetten, om zo ambities waar te maken. Variërend van een quick scan, natuurlijk systeem en materiaalstroomanalyse tot een buurtschuur en houten optopwoningen.


Samenwerken aan stadswijken

Wil je meer lezen over de werkwijze Heijmans &CO? Vraag hier de digitale versie van onze pocket aan.

Door dit formulier te versturen ga je akkoord met ons privacy statement