Skip to content
Heijmans &CO: verbindende aanpak in Hart van Zuid en Feyenoord City

Heijmans &CO: verbindende aanpak in Hart van Zuid en Feyenoord City

Mitchel Sam-Sin is als ondernemer betrokken bij de programmering van De Koepels in Rotterdam-Zuid, een plek die deel uitmaakt van Feyenoord City. In deze video spreekt hij Wouter van de Braak over de manier waarop Heijmans bewoners betrekt bij de vernieuwing van stadswijken. Wouter is als ontwikkelaar bij Heijmans al jaren betrokken bij Hart van Zuid, een andere grote gebiedsontwikkeling in de stad. Hij werkt daar volgens de Heijmans &CO-aanpak, waarbij wordt ingezet op integrale samenwerking met lokale organisaties en bewoners.

Cultureel ondernemer die zich inzet voor talentontplooiing

Mitchel Sam-Sin heeft een missie: het aanjagen van passieontwikkeling bij jongeren. Het laten zien waar ze goed in zijn, en helpen om hun talent tot bloei te laten komen. Vanuit die ambitie is hij programmeur bij De Koepels: hét huis voor street culture middenin het Mallegatpark, een ruig stukje stad waar de haven en het industriële verleden van Rotterdam voelbaar zijn. Hier vinden allerlei activiteiten en evenementen plaats rondom onder andere freestyle voetbal, spoken word en dans.

Niet alleen luisteren, maar ook actie ondernemen

Rondom De Koepels gaat de komende jaren veel veranderen. Het gebied maakt deel uit van Feyenoord City, waar in de toekomst meer dan 7000 nieuwe woningen zullen komen. Zo’n gebiedsontwikkeling heeft natuurlijk impact op de huidige Feyenoorders. “Ik spreek dagelijks bewoners die toch bang zijn dat ‘hun plekje’ en de directe omgeving verandert”, vertelt Mitchel. “Ik denk dat het belangrijk is om daar gehoor aan te geven. Door niet alleen maar te luisteren, maar ook te faciliteren dat de huidige bewoners in dezelfde plek weer terug kunnen komen.” Maar: hoe doe je dat, mensen écht meenemen in een gebiedsontwikkeling?

Veerkrachtige, verbonden wijken voor iedereen

Wouter van de Braak, Regiodirecteur Vastgoed Zuidwest bij Heijmans, heeft daar ervaring mee. Hij zet zich al acht jaar in voor de gebiedsontwikkeling Hart van Zuid, het centrumgebied rondom station Rotterdam Zuid. De buurt heeft inmiddels nieuwe maatschappelijke en commerciële voorzieningen gekregen én extra woningen. Wouter werkt er volgens de Heijmans &CO aanpak, de werkwijze van Heijmans in stadswijken. Die staat voor samenwerking met bewoners, lokale partijen, partners en specialisten, met als doel om veerkrachtige en verbonden wijken voor iedereen te maken. Wouter: “In gebiedsontwikkeling gaat het niet om de stenen, maar juist om hoe ruimtes gebruikt worden: over de mensen achter de voordeur, op de terrassen, in scholen en in de zwembaden.”

Maatschappelijke meerwaarde bieden, en doen wat je belooft

De zorgen die Mitchel signaleert bij bewoners herkent Wouter ook. Hoe gaat hij daarmee om? “De sleutel naar een goede samenwerking is eerlijk en helder communiceren, en vooral: doen wat je belooft,” vertelt hij. “Bewoners betrekken we daarom nadrukkelijk bij de gebiedsontwikkeling. Door informatiesessies en activiteiten te organiseren, maar juist ook door te vragen: hebben we gedaan wat jullie hebben gevraagd, en zijn er misschien nog meer wensen?” In Hart van Zuid heeft Heijmans ervoor gekozen om al vroeg in het proces waarde toe te voegen voor bewoners. Maatschappelijke voorzieningen, zoals het zwembad, de bibliotheek en het theater, zijn al in de eerste fasen van de ontwikkeling gerealiseerd. Zo profiteerden bewoners al vroeg in het proces en werd zichtbaar wat de kwaliteit en toegevoegde waarde van de ontwikkeling was.

Zachte landing voor ondernemers die identiteit geven

Ook ondernemers spelen een belangrijke rol in een grootschalige gebiedsontwikkeling als deze. Mitchel: “Ik vind het belangrijk dat er ruimte én een percentage van het budget vrij wordt gemaakt voor kleine en jonge ondernemers. Die zorgen immers voor de identiteit van een winkelstraat of gebied.” In Hart van Zuid is ook daar aandacht aan besteed, door bestaande ondernemers ook in de nieuwe ontwikkeling een plek te bieden, met in de eerste jaren een korting op de huurprijs. Zo is bijvoorbeeld de horecaonderneming LISA ook in het ‘nieuwe’ plan een vaste waarde gebleven.

Inzetten van verbindende kracht

De Heijmans &CO aanpak zoals die op Hart van Zuid is ingezet, past Heijmans ook toe in de ontwikkeling van Feyenoord City. Wouter haalt daarnaast inspiratie uit de verbindende aanpak van Mitchel. Een voorbeeld daarvan is de programmering van De Koepels, die Mitchel samenstelt in nauwe samenspraak met bewoners. Zo is het een plek die niet alleen voor, maar ook van de bewoners zelf is. Zo’n nauwe vorm van samenwerking zou Wouter ook graag zien in gebiedsontwikkelingen. “Wat ik graag van Mitchel zou mee willen nemen, is zijn verbindende kracht, en het oog voor cultuur en ondernemerschap. Hij brengt de doelgroepen bij elkaar, die wij niet altijd zien.”

Neem contact met ons op