Bewust omgaan met natuurlijke hulpbronnen wordt steeds belangrijker. De Waterbewuste Stad is een heldere visie op het omgaan met water, waarbij bewuster, goedkoper en een hogere betrokkenheid van burgers centraal staan. Uit afvalwater kunnen we met de juiste installaties eenvoudig warmte, energie, waardevolle grondstoffen en schoon water halen.

Het past bij de maatschappelijke trend van meer eigen controle. Straks hebben we niet alleen meer een slimme thermostaat in huis voor gas en licht, maar ook voor water. Zo kunnen we ondernemender omgaan met ons huishoudboekje.

Loont dat de moeite? Een doorsnee huishouden is al snel 800 euro per jaar kwijt aan water, inclusief riool- en zuiveringsrechten. In de toekomst wordt dat alleen maar meer. Deze kosten zijn gesplitst over meerdere partijen, waardoor het niet zo opvalt hoeveel je daadwerkelijk betaalt.

Tegelijkertijd hebben lagere overheden, zoals waterschappen en gemeentes, de taak om volgens het Bestuursakkoord Water in de waterketen tot 2020 jaarlijks 450 miljoen te bezuinigen. Het antwoord ligt in innovatieve en duurzame oplossingen voor onze watervoorziening.

Decentraal

Momenteel is de waterketen in Nederland gesplitst in een drinkwaterbedrijf dat schoon kraanwater levert, de riolering van de gemeente die afvalwater afvoert en de rioolwater-/afvalzuiveringsinstallatie van het waterschap waar dit afvalwater wordt gezuiverd. Drie organisaties die duizenden kilometers waterleidingen en rioleringsbuizen onder de grond leggen en deels met verouderde technologie werken.

Kernpunt van onze visie is ‘van centraal naar decentraal’. De komende jaren willen wij meer op woning-/gebouw-, straat- of buurtniveau afvalwaterzuiveringen bouwen. Deze installaties kunnen bijvoorbeeld eigendom zijn van corporaties, private ondernemingen of bewonerscollectieven. Het levert kleinere, beheersbare installaties op. Zonder dat het direct meer kost.

de waterbewuste stad.jpg

Zelfvoorzienend

Op het perceel van een gemiddelde rijwoning valt jaarlijks gemiddeld 86.000 liter regenwater. Dit relatief schone water wordt nauwelijks benut voor huishoudelijke toepassingen. Een huishouden van drie personen gebruikt jaarlijks gemiddeld 137.000 liter water. Dus met alleen het hemelwater zouden we theoretisch al 63% van de waterbehoefte kunnen ondervangen.

Dat regenwater hoeft niet naar de rioolwaterzuivering in het buitengebied, maar kan in huis of in de wijk worden gebruikt. In de toekomst kunnen we water van de hoogste kwaliteit in huis ‘downcyclen’ van drinkwater naar waswater tot toiletwater en weer terug. Bovendien kun je er ook nog eens bruikbare grondstoffen uitfilteren. Dat levert elektriciteit en warmte op. Of andere stoffen die bijvoorbeeld als meststoffen zijn te gebruiken. Uiteindelijk leidt dat tot een gesloten kringloop, zo dicht mogelijk bij de gebruiker.

Voor grotere bedrijventerreinen kunnen eigen zuiveringen worden gerealiseerd die we eventueel samen met een partner kunnen exploiteren. En dat voor veel minder dan de waterschappen nu in rekening brengen. Dat is mogelijk doordat we de nieuwste technologie toepassen, dicht bij de klant zitten (en dus minder infrastructuur nodig hebben) en een optimale installatie gebruiken waarbij het zuiveringsproces meer is afgestemd op het aangeboden water.