Vijf vragen aan Ton Hillen

Meer realiteitszin in de woningmarkt

De signalen op de woningmarkt staan steeds meer op groen. Spreken over ‘een nieuwe woningmarkt’ is populair. Ton Hillen, verantwoordelijk voor de sector Wonen bij Heijmans, ziet geen andere woningmarkt. Wel meer realiteitszin.

15 september 2014

Hoe staat de woningmarkt er nu voor?

Er is sprake van een toenemend consumentenvertrouwen en het herstel van de woningmarkt wordt steeds meer zichtbaar. Met minister Blok hebben we net als in de tijd van Jan Schaefer een minister die de woningmarkt hervormt en met consistent beleid voor een meer evenwichtige markt zorgt. Het verplicht aflossen van hypotheken is daarin een gezonde ontwikkeling, met een koophuis bouw je waarde op en spaar je voor je pensioen. Verder wordt het scheefwonen ontmoedigd. Dit zal een sterkere groei van de vrije sector huurmarkt en goedkope koopmarkt tot gevolg hebben. De rol van corporaties wordt nader bezien, met een sterke focus op hun kerntaak: het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare woningen.

Wat is er gedurende de afgelopen vijf jaar veranderd op de woningmarkt?

Je kunt niet echt spreken van een nieuwe woningmarkt. We hebben nog steeds een markt waar ongeveer 55 à 60% koop is en de rest is huur. De keuze voor buitenstedelijk wonen, een huis met een tuin, is er nog steeds en er is een duidelijke toename van het aantal mensen dat ervoor kiest om zich binnenstedelijk te vestigen. Heijmans speelt al jaren in op deze trend met binnenstedelijke projecten als Wijnhaven in Den Haag, Wiener & Co in Amsterdam en de transformatie van het GZG terrein in ’s-Hertogenbosch.

Wij zijn in de afgelopen vijf jaar wel meer veranderd. Onze kennis en kunde hebben we gebundeld. Vastgoed focust op de woonwensen van onze klanten en op de doorvertaling van die wensen naar producten. Om woningen betaalbaar te houden, worden vaker gestandaardiseerde producten geleverd. Standaardisatie als basis voor maatwerk. Zoals dat ook werkt voor kleding en auto’s. Heijmans biedt confectie en geen maatpakken. Binnen ons confectieaanbod is er voldoende keuze om onze klanten het gevoel van een uniek huis te geven. Met Heijmans Wenswonen hebben we al ruim tien jaar ervaring. We maken nu stappen om ons programma nog verder uit te breiden zodat we voor de verschillende doelgroepen een passend aanbod hebben.

20140904_heijmans_tonhillen_R9B3467-1024px.jpg

Waar moeten we in de huidige woningmarkt op inspelen?

We hebben te maken met een mondige klant. Dat maakt dat we ook beter op hun woonwensen kunnen inspelen. Door huizen te ontwikkelen met onze klanten tijdens co-creatiesessies bijvoorbeeld. Klanten hechten terecht aan keuzevrijheid en flexibiliteit.

Dan zijn er de demografische ontwikkelingen: in de komende 15 jaar is er behoefte aan zo’n 900.000 nieuwe woningen en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Voor Heijmans biedt dit nieuwe mogelijkheden. Met Heijmans ONE hebben we voor de jonge singles een innovatieve oplossing: een verplaatsbaar huis voor eenpersoonshuishoudens.

Verder gaat het denken in woonlasten van groter belang worden. Over vijf jaar leveren onze huizen energie en kosten ze geen energie meer. Kan Heijmans straks woonlasten garanderen? Met een energieleverend huis moeten we dat straks zeker kunnen. We testen dat nu in Grijpskerke, waar we voor tien jaar hebben gegarandeerd dat de woningen geen energie kosten. Dat betekent veel voor consumenten en financiers, maar zal ook impact hebben op de energieleveranciers. Het zou mooi zijn als financiers lagere energielasten doorvertalen naar meer financieringsruimte voor kopers. 

Heijmans is niet alleen ontwikkelaar en bouwer, maar wordt ook steeds meer serviceverlener. Wat is daar voor nodig?

De woningen die we leveren moeten kwalitatief goed zijn, dus nul opleverpunten. Dat is ook wat onze klanten verwachten. Maar we willen toe naar het verwonderen van onze klanten door veel meer in te spelen op het beleven en ervaren van wonen. Dat begint al met een schone en veilige bouwplaats, want dat is per slot van rekening de etalage van onze winkel. En we gaan nog een stap verder door huizen met bijvoorbeeld tien jaar onderhoudsgarantie te leveren. Aan VVE’s van appartementencomplexen bieden we nu al, samen met Univeste, hiervoor meerjaren-onderhoudsplannen aan.

20140904_heijmans_tonhillen_R9B3498-1600px.jpg

Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen voor consumenten op de woningmarkt?

Kopers kunnen in de huidige markt nog altijd moeilijk geld lenen en moeten steeds vaker eigen geld inbrengen bij de aanschaf van een huis. Voor jonge, startende woningzoekers die niet in aanmerking komen voor sociale huur, heeft dit tot gevolg dat zij hun woonwens in het domein van de vrije sector huur of de goedkope koop moeten invullen. Voor de koopmarkt in het algemeen is het van belang dat er meer ruimte komt voor de financierbaarheid van woningen. Het is goed dat er in de koopmarkt geleend wordt op basis van annuïteit. Voor consumenten is dit een gezonde basis om in dertig jaar vermogen op te bouwen voor de oude dag. Met de huidige lage hypotheekrente is kopen een prima alternatief voor huur.