Vijf vragen aan Tim van der Grinten

Huisfilosoof van de Heijmans ONE

Op zaterdag 24 oktober, de voorlaatste dag van de Dutch Design Week, wordt bekend of de Heijmans ONE de Dutch Design Award wint. Ontwerper Tim van der Grinten van MoodBuilders staat samen met Heijmans aan de wieg van het vernieuwende concept. Vanaf de tijdelijke ‘showlocatie’ aan de Eindhovense Torenallee vertelt hij over de filosofie achter de ONE. 

19 oktober 2015

Welke rol vervul je binnen het Heijmans ONE concept?

Heijmans en MoodBuilders trekken al samen op vanaf het begin in 2013. Onze startopdracht was duidelijk: maak voor ‘young high potentials’ een droomhuis dat ver uitsteekt boven een container met techniek. Dit huis mocht geenszins aanvoelen als een prefab-ding. Gezamenlijk hebben we gezocht naar de identiteit van het huis met een ultiem ‘wauw-effect’. Vandaag de dag ben ik nog steeds intensief betrokken bij het ontwerpproces. Als partner van het bouwteam geef ik invulling aan de optimalisatie van het ontwerp, bijvoorbeeld op het gebied van verdere verduurzaming van het huis.

Wat is de filosofie achter jouw ontwerp?

Trots zijn op je eigen huis; dat is de basis van het ontwerp. Een huis dat je elke dag weer blij maakt. Doordat we hebben gekozen voor een hele specifieke doelgroep, kun je die verbeelding nog sterker maken.

025---DDW-ONE-2015.jpg

Tijdens de Dutch Design Week is de Heijmans ONE vrij te bekijken op de tijdelijke ‘showlocatie’ aan de Eindhovense Torenallee, ter hoogte van het Veemgebouw.

Voor het gevoel van eigenheid en trots zocht ik naar statigheid. Dat is gelukt door de a-symmetrische puntdaken, die verwijzen naar de Amsterdamse grachtenpanden. Het smalle, hoge ontwerp, met veel lichtinval, accentueert het gevoel van ruimtelijkheid. Dat kan nog eens extra worden benadrukt door de gevel met terras zo mooi mogelijk naar het landschap te richten. Het hele vraagstuk van verplaatsbaarheid was niet de grootste uitdaging. We leven in een snelle maatschappij, die al voorziet in flexibel bouwen naast vaste bouw. Nee, die flexibele schil, die moest van een ander architectonisch kaliber zijn.

Ben je tevreden met de doorontwikkeling van het ontwerp?

Ik vind het leuk als architectuur een eigen leven gaat leiden, doorontwikkeld wordt door mensen met goede ideeën. Mijn hart ligt in het visualiseren van die ideeën. Daarbij grijp ik altijd weer terug naar de oorsprong; voor wie maak ik het en welke identiteit heb ik daaraan ontleend? Dat zit bij de Heijmans ONE nog steeds goed, aan het ontwerp is niets veranderd. Het huis is zelfs technisch en energetisch beter geworden.

011---DDW-ONE-2015.jpg

Tim van der Grinten: "De ONE blijft zich ontwikkelen. Het huis is zelfs technisch en energetisch beter geworden."

Inmiddels ben ik wel benieuwd hoe een ‘enclave’ van Heijmans ONE’s er uit zal zien. En wat er in de toekomst nog mogelijk is qua daktypes. Puntiger, gevarieerder, et cetera. Dat zou de aantrekkingskracht op gebieden nog meer moeten versterken.

Waarom is de Heijmans ONE genomineerd voor een Dutch Design Award?

De Heijmans ONE sluit precies aan op de centrale ontwerpvraag van de Dutch Design Week: 'What if’. Die vraag hebben wij onszelf aan het begin van het proces ook gesteld. Op het gebied van flexibel wonen was er nog niets waar mensen enthousiast van werden. Om echt vooruit te komen moet je uit je hok komen en een open dialoog voeren met beïnvloeders en beslissers. Eindgebruikers actief meenemen in het ontwikkelproces en aantoonbaar maken dat je echt gaat doen. Denken in mogelijkheden, in plaats van kan niet, past niet of mag niet. Zo trek je mensen aan die er ook echt iets in zien en die je nodig hebt om ideeën tot wasdom te laten komen. 

Portret VPRO
Portret VPRO
Portret VPRO Heijmans ONE

Ten slotte, waarom verdient de Heijmans ONE om te winnen?

We zijn genomineerd in de categorie ‘Habitat’. Dat gaat verder dan de erkenning voor een mooi ontworpen huis. De toegevoegde waarde van de Heijmans ONE is juist de verbinding met de leefomgeving. De impact zoals het verlevendigen van ‘pauzelandschappen’, gebieden waar nu helemaal niets mee gebeurt, is groot. Een actueel maatschappelijk vraagstuk, dat absoluut meegewogen zou moeten worden.

Update: De Heijmans ONE heeft uiteindelijk niet de Dutch Design Award gewonnen in de categorie 'Habitat'. De Pani Ambachtsschool van Schilderscholte Architecten ontving de award.