Vijf vragen aan Thomas Thunnissen

BeSense, het digitale goud

BeSense is een slim sensorsysteem dat Heijmans samen met schoonmaakbedrijf CSU en sensorenfabrikant Clickey heeft ontwikkeld. Het verzamelt data in gebouwen. Analyse daarvan leidt tot beter beheer, onderhoud en comfort. Gesprek met Thomas Thunnissen, projectmanager Innovatie bij Heijmans, over digitaal goud. “De mogelijkheden van BeSense zijn enorm.”

22 februari 2017

Heijmans zoekt weloverwogen het kruispunt van bouw, ict en hospitality management op. Waarom?

Ooit was een kantoorgebouw een verzameling elementen: gevels, dak, vloeren. Interieurarchitecten richtten het in. Wie de eindgebruikers waren of wat ze van hun werkplek verlangden, deed niet zo ter zake. Heijmans keert het om, want het draait om mensen. Die zetten we centraal. Het gebouw kan prachtig zijn, maar is slechts het omhulsel. Het verblijf van mensen willen we zo aangenaam mogelijk maken. Een gezonde, plezierige en schone omgeving bieden, verhoogt de productiviteit. Bovenal past het bij goed werkgeverschap.

Met BeSense verzamelen we relevante data over gebruikersgedrag zonder de daadwerkelijke gebruiker te kennen. Anonimiteit is geborgd. Die informatie is grondstof voor duurzaam gebouwbeheer, onderhoud en hospitality management. Maar het levert ook inzichten op die bij verbouwingen of nieuwbouw van pas komen.

Heijmans-Besense_2532.jpg

Thomas: "Het gebouw kan prachtig zijn, maar is slechts het omhulsel. Heijmans zet de gebruikers van de werkplekken centraal."

Welke data verzamel je - en hoe?

We maken gebruik van sensoren die we in beginsel aan bureaus bevestigen. Ook muren en plafonds zijn mogelijk. Alle sensoren hebben een uniek ID-nummer. Ze zijn draadloos met een softwaresysteem verbonden. Voortdurend meten ze zaken die we van belang vinden: ruimtebezetting, temperatuur, CO2-gehalte, lichtintensiteit en luchtvochtigheid. Analyse van die data levert kostbare inzichten op. Voorbeelden? Je ontdekt dat een dag-en-nacht verwarmde ruimte maar twaalf procent van de tijd bezet is. Of dat spreekkamer X vaak een zorgelijk hoog CO2-gehalte heeft, wat de concentratie ondermijnt. Of dat de oostgevel veruit favoriet is – en waarom dat zo is. Met die kennis kun je bedrijven op strategisch niveau voorstellen doen. Dat is plezierig voor de gebouwbeheerder, de werkgever, het personeel, maar zeker ook voor de schoonmakers. Zij kunnen immers efficiënter, want gerichter werken.

Wat is de rol van Heijmans in BeSense?

We zijn initiator, verbinder en regiepartner. Bouwkennis blijft onontbeerlijk, maar we verknopen het met het Internet of Things (IoT). Oftewel: we laten gebouwen gegevens uitwisselen met sensornetwerken en geïntegreerde ict-systemen. In juni 2016 is een pilotproject van BeSense gestart. Op het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag, waar 2200 werkplekken zijn. We hebben al veel kennis vergaard. Maar we blijven leren.

20160720_heijmans_aegon_1769.jpg

Het hoofdkantoor van Aegon in Den Haag. Met 2200 werkplekken het startpunt voor het pilotproject van BeSense.

Welke kennis heb je opgedaan?

Een van de belangrijke inzichten: niet alleen start ups zijn wendbaar en innovatief in hun business modellen. Ook twee grote ondernemingen kunnen dat zijn. Kwestie van mensen die kunnen samenwerken, maar vooral geloof en commitment delen. De afspraken die Heijmans en CSU over BeSense hebben gemaakt, beslaan ook niet meer dan een A4’tje. Juridische bijlagen ontbreken. Het stoelt op vertrouwen, waarbij de collegialiteit van alle betrokken mensen zelfs over de corporate grenzen heen gaat. Je ziet elkaar als collega’s, niet als zakelijke partners die elk een ander belang hebben. Er is een gedeelde wil om samen terrein te winnen. Zo sta je ook samen op een beurs.

Nog een andere les: durf afscheid te nemen. Eén partij hebben we vaarwel gezegd. Ze deelden niet ons tempo, waardoor de productontwikkeling vertraging opliep. Dan moet je knopen doorhakken.

20160720_heijmans_aegon_1642.jpg

Thomas Thunnissen (links) in gesprek met Theo van Rijn (manager vastgoed facilitair bedrijf) op de werkvloer van het Aegon kantoor in Den Haag.

Grote toekomst?

Over vijf jaar zijn we een van de top 5-platforms voor het integreren, uitlezen en beheren van software. Kortom: ja, we verwachten dat BeSense groot gaat worden. De tijd is er ook naar. Het Internet of Things markeert het begin van de zesde Kondratjev-golf – de industriële revolutie eind achttiende eeuw was de eerste golf. Het IoT levert nu al interessante toepassingen op. Van spraak- en beeldherkenning tot intelligente klimaatbeheersing. Of data het nieuwe goud zijn? Nee, het echte goud is de interpretatie. Wij hebben de kennis om goede analyses te maken. Over de toekomstige ontwikkelingen dromen Heijmans en CSU veel en hardop. We delen het geloof in IoT. Geloof is gecontroleerde vrijheid om – mits onderbouwd – te doen wat nodig is om tot een succes te komen.