Skip to content
thea_schotanus1.jpg
Vijf vragen aan Thea Schotanus

Kansen zien en doorgroeien

19 september 2019

Thea Schotanus-Dijkstra startte als secretaresse bij de Heijmans-collega’s in Drachten, nu is ze samenwerkingsexpert. “Toen die kans om mezelf te ontwikkelen langskwam, greep ik die met beide handen aan.”

1. Waarom Heijmans?

“Voor ik drie jaar geleden bij Heijmans begon, werkte ik tien jaar in de maritieme sector, voornamelijk als crewmanager. Dat was een internationaal gerichte baan en toen ik een gezin kreeg, wilde ik iets anders. Heijmans sprak me meteen aan vanwege de mentaliteit van de mensen en de no-nonsense-cultuur in de bouw- en techniekwereld. Sinds de dag dat ik begon als secretaresse op de vestiging in Drachten voelde ik me daar thuis.”

thea_schotanus3.jpg
Thea Schotanus bij de Hanzehogeschool in Groningen, waar Heijmans verantwoordelijk is voor integraal onderhoud van alle bouw- en installatiewerkzaamheden. Meerdere keren per jaar organiseert zij hier samenwerksessies om de samenwerking optimaal te houden.

2. Wilde je meteen al doorgroeien?

“Ik wilde mezelf altijd verder ontwikkelen. Daarom liet ik vrij snel zien dat ik meer in mijn mars had. Dat pikte mijn manager goed op. Maar er moet natuurlijk ook ruimte zijn om je te ontwikkelen. In het begin was die ruimte er niet, vanwege de crisis. Nu is dat zeker anders. Sinds een jaar is de vestiging Drachten aan het groeien, je merkt dat er meer mogelijk is. Ik zie dat mijn manager zich echt richt op persoonlijke ontwikkeling. Als je aangeeft wat je nodig hebt en graag wilt, kan er - zolang het binnen Heijmans past – heel veel.”

3. Nu ben je samenwerkingsexpert, wat is dat?

“Als samenwerkingsexpert werk ik binnen en buiten Heijmans aan het verbeteren van de samenwerking in teams. De basis is elkaar écht leren kennen en weten wat een ieder belangrijk vindt. Via verschillende spelvormen delen mensen persoonlijke informatie. Dat resulteert soms in opmerkingen als: ‘ik ken je al vijf jaar, maar dit wist ik echt niet van jou’."

thea_schotanus2.jpg

"Deze sessies zorgen voor een andere mindset en dat werkt door in de samenwerking. Je ziet dat mensen veel opener en eerlijker zijn, dat er meer aandacht voor en inzicht in elkaar is. Als je weet wat de ander echt belangrijk vindt en welke belangen er spelen, dan kun je hier je samenwerking op af stemmen.

Zo ben ik nu bezig met samenwerksessies voor het team van Heijmans en de Hanzehogeschool in Groningen. We doen daar 15 jaar integraal onderhoud aan de campusgebouwen en -installaties. Onderdeel daarvan is dat we meerdere keren per jaar de samenwerking evalueren en het team blijven enthousiasmeren. Wat werkt goed voor iedereen en wat moet anders? Ik ben dan de persoon om hen te helpen de samenwerking nóg beter te organiseren.”

hanzehogeschool6.jpg
hanzehogeschool.jpg
De Hanzehogeschool Groningen gunde Heijmans het contract voor alle bouw- en installatiewerkzaamheden onder meer vanwege de manier waarop invulling wordt gegeven aan partnerschap.

4. Waarom past deze functie zo goed bij jou?

“Die persoonlijke aandacht voor elkaar en de positiviteit die dat oplevert, vind ik heel bijzonder. De bouw- en techniekwereld kan hard zijn, terwijl wij meer aandacht proberen te geven aan soft skills. Vaak zie je mensen voorafgaand aan een sessie denken: ik ben benieuwd wat dit gaat worden. Maar dan zie je tijdens bijeenkomsten heel wat kwartjes vallen en mensen enthousiast worden van de concrete stappen die in de samenwerking gezet worden."

"Bewustwording creëren over hoe je met elkaar omgaat is fantastisch, en het is mooi om te zien wat je daarmee kunt bereiken. Als secretaresse in Drachten kon ik mijn zeventig collega’s verbinden, nu heb ik landelijk ruim vierduizend collega’s die ik verder kan helpen.”

5. En nog meer ambities?

“Zeker, ik ben nu samenwerkingsexpert niveau 1 en ik wil doorgroeien naar niveau 2 en 3. Dan kun je de meest complexe sessies begeleiden, waarbij conflicten spelen, het vertrouwen in elkaar verminderd is of de samenwerking zo intensief is dat er verdieping moet worden gezocht in de groepsdynamiek en het groepsprofiel. Daar heb je als expert zelf meer ervaring en opleiding voor nodig. Dus zal ik zelf actie blijven ondernemen."

"Ik voel me gesteund door Heijmans, uiteindelijk wordt het bedrijf er ook beter van als ik in de juiste functie zit. De positiviteit die ik uit mijn ontwikkeling haal, neem ik iedere dag mee naar mijn werk en dat merken mijn collega’s ook.”