Vijf vragen aan Stijn Verkuilen

Schermen met de zon

Sinds september 2014 werkt Heijmans in een consortium van bedrijven en kennisinstellingen aan een living lab voor de ontwikkeling van een innovatief geluidsscherm dat zonne-energie opwekt. Codenaam: SONOB (Solar Noise Barriers). Doel: een haalbare business case voor brede toepassing langs (spoor)wegen. Innovator en projectleider Stijn Verkuilen geeft een update.

15 januari 2015

Welke voortgang heb je de afgelopen tijd geboekt?

We hebben de afgelopen maanden flinke stappen gezet op weg naar de start van het Living Lab in Den Bosch. We hebben veel tijd en energie gestoken in de verdere uitwerking van het ontwerp van het geluidsscherm, op alle niveaus: componenten, deelproducten en de volledige proefopstelling inclusief meetapparatuur. Het voorlopige ontwerp is een definitief ontwerp geworden en inmiddels ook een uitvoeringsontwerp. Het vergunningentraject en het inkoopproces zijn afgerond.

SONOB-Stijn-Verkuilen-1-1200.jpg

Schaalmodel van het energieopwekkend geluidsscherm.

En wat staat er nog op het ‘to-do-lijstje’?

Als alle componenten binnen zijn, starten we met de assemblage van de deelproducten, de modules. Ook testen we de ‘durability’ op een aantal componenten in een labomgeving. In de kunstmatige omgeving van een klimaatkamer bootsen we versneld het effect van bijvoorbeeld weersomstandigheden na. Zo testen we materialen op onder andere vochtbestendigheid en temperatuurgevoeligheid. In de laatste fase van de voorbereidingen wordt de fundering en de bovenbouw op locatie gerealiseerd. De modules kunnen we er dan in schuiven, waarna we starten met afstellen en inregelen van de meetapparatuur. Daarna begint de onderzoeksfase van het project.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen die je nog voorziet in dit proces?

Veel is nieuw in wat we doen. Hoewel we zo veel mogelijk gebruikmaken van bestaande technische principes en systemen, is de combinatie van materialen en de manier waarop wij ze toepassen nog niet eerder gedaan op deze schaal. Dat levert nieuwe componenten op en we zien dat onze leveranciers eveneens tijd in ontwikkeling moeten steken om te kunnen leveren wat wij vragen. Waar deze elementen bij elkaar komen, levert dat ook weer nieuwe uitdagingen op. Zo wordt het bevestigen van de zonnecelstrips op het plaatmateriaal van de schermen een secuur werk.

Wanneer start het Living Lab?

We verwachten dat we in april of mei van dit voorjaar een officiële start kunnen maken.

SONOB-Stijn-Verkuilen-3-1600.jpg

Wat hoop je er mee te bereiken?

Het is een ontwikkelings- en onderzoeksproject waarbij we meer te weten willen komen over de technische en economische haalbaarheid van het concept en een doorkijk krijgen naar toekomstig materiaalgebruik. Het mooie van dit concept is dat het modulair en robuust is omdat gevoelige componenten zijn geïntegreerd. Het kan gemakkelijk op grotere schaal worden toegepast, ook op andere locaties. We onderzoeken verschillende technologieën en betrekken een brede groep stakeholders bij de proef. Het gaat namelijk niet alleen om de vraag of de technologie goed werkt en of de energieopbrengst relevant is.

We onderzoeken ook het juiste business model en de business cases voor de deelnemende partijen én de eigenaren van de geluidsschermen. Het gaat ook om publieke acceptatie: vinden mensen de Solar Noise Barriers aangenaam om naar te kijken, nodigt het uit tot vandalisme, welk effect heeft graffiti op de werking? Testen in de openbare ruimte stelt ons in staat om het onderzoek en het leerproces te versnellen. In een lab omgeving zou je dat nooit kunnen evenaren. We kijken er naar uit om iets te ontwikkelen dat een doorbraak kan betekenen voor de geluidsscherm-markt en echt een bijdrage gaat leveren aan een multifunctionele en energieleverende openbare infrastructuur.

Luisteren: Interview BNR - 19 jan