Vijf vragen aan Ramon van Zijderveld

Techniek is ondergeschikt

De gebouwde omgeving staat vol met energieslurpers. Bewoners betalen zich blauw aan energie maar corporaties hebben weinig tot geen budget voor verduurzaming. Wie een oplossing heeft, mag het zeggen! Ramon van Zijderveld, directeur renovatie en onderhoud doet zijn verhaal.

27 januari 2015

Waarom is het zo belangrijk dat we onze huizen energiezuiniger maken?

Ten eerste omdat we daarmee zorgen voor een gezonde leefomgeving voor onszelf en onze kinderen. Ten tweede omdat wettelijk we over vijf jaar, in 2020, al onze huizen gemiddeld een energie B-label moeten hebben en in 2050 energieneutraal moeten zijn. Mijn advies is: renoveer woningen zodanig dat ze in één keer energieneutraal worden. Als de corporatie toch eerst een B-label wil, dan zorgen wij ervoor dat we bij die renovatie zodanig voorsorteren dat je op termijn - gefaseerd - naar energieneutraal kan. Wat je nu doet, moet klaar zijn voor de toekomst, zonder dat je later met desinvesteringen te maken krijgt.

20150121_heijmans_rvzijderveld_R9B0500-2000.jpg

Ramon van Zijderveld: "Mijn advies is: renoveer woningen zodanig dat ze in één keer energieneutraal worden."

Hoe helpt renovatie van onze huizen tot aan 2050?

Het gaat niet alleen om renovatie, maar om kijken naar een goede, lange levensduur van onze huizen en gebouwen. Dat wil zeggen dat je zowel de nieuw- of verbouw als het beheer en het onderhoud in één pakket aanbiedt, wat we Heijmans Life Cycle Management noemen. Het onderhoud van alle materialen en de kosten daarvan komen al aan de orde op het moment van aanschaf. Zo'n lange termijnvisie levert kwaliteit en lagere levensduurkosten op. Dat merken we ook bij het Timmerhuis in Rotterdam.

Binnen Heijmans leren we van onze broers en zussen. Of je nou een woning, een snelweg of een landingsbaan onderhoudt: de processen zijn nagenoeg hetzelfde. Als het gaat om onderhoud, dan werken wij risicogestuurd. Dus niet: we verven alle woningen eens in de zeven jaar op basis van visuele inspectie, maar hoe levert onze klant het beste voor zijn huurders? De buitenkant van de woning mag misschien sober en doelmatig, maar de CV-ketel moet het altijd doen.

20150121_heijmans_zuilen_R9B0544-2000.jpg

In de Rode Driehoek in Utrecht worden 103 eengezinshuizen gerenoveerd en verduurzaamd.

Als de winst zo makkelijk lijkt, waarom hebben wij dat dan niet eerder gedaan?

Corporaties moeten weer terug naar hun kerntaak en stoten daardoor zaken als projectontwikkeling, beheer en onderhoud steeds meer af. Dat is namelijk goedkoper. Gemiddeld kost een woning onderhouden de woningcorporatie op dit moment zo'n € 1.200 per jaar. Besteden ze het uit, dan kan dit terug naar zo'n € 800 per jaar. Aanbesteden op basis van prestatie-eisen en Design Build & Maintain-contracten zijn daarbij geen utopie meer. Het helpt corporaties risico’s beter te beheersen. Daar hoort dan wel een zekere mate van vrijheid bij om de randvoorwaarden zo in te vullen dat het risico voor woningcorporaties verantwoord is. Zo nemen we voor Woonbedrijf Eindhoven naast de ontwikkeling en nieuwbouw, de komende 15 jaar ook het onderhoud uit handen.

Voorzijde app.jpg

Woonbedrijf en Heijmans maken van de Airey-wijk de duurzaamste wijk van Eindhoven.

En hoe zit het met huurders, hoe worden zij geholpen?

Een investering die een corporatie doet moet renderen. Anders kunnen ze op termijn Nederland niet meer blijven voorzien van sociale huurwoningen. Maar investeren in forse energetische maatregelen heeft maar een beperkt effect als bewoners in hun uiterst duurzame woning niet bewust omgaan met energie en energieverbruik. De energiemeter blijft dan draaien. Onze focus ligt daarom bij de gebruikers: hen kennis en inzicht leveren om bewust met energie om te gaan.

Voor de techniek en de investering hebben we een rekenmodel waarmee we een rendement van 5,25 procent aantonen. Precies het percentage waarmee de corporatie voldoet aan de financieringseisen. Voor huurders betekent dit dat de huur omhoog gaat, maar de energiekosten gaan omlaag. De netto woonlasten blijven dus voor de huurder gelijk en het wooncomfort stijgt. De woningcorporatie heeft weer een rendabele huurwoning. Kortom: een win-winsituatie.

Wat zijn je eigen ambities voor een duurzamere samenleving?

Ik lees er veel over: nieuwe energienetwerken uit de Sahara, windmolenparken in de Noordzee, fossiele brandstof maakt plaats voor accu’s en algen, boeren worden natuurbeheerder et cetera. De groene ambities gaan ver. Al helpt het meeste van dat ons vandaag nog niet.

Vorig jaar heb ik geïnvesteerd in een hoogwaardige nieuwe isolatie van mijn huis, maak ik gebruik van een warmtepomp waarmee ik warm tapwater opwek via een zonneboilersysteem. Ook wordt het regenwater van het dak van mijn woning opgevangen in een wadi, die ervoor zorgt dat het water weer terugvloeit in de natuur en niet in het riool. Daarnaast monitor ik mijn energieverbruik om met dat inzicht nieuwe maatregelen te kunnen nemen en het verbruik verder te verlagen. Een degelijke eerste stap naar een duurzame en prettige samenleving, toch?