Vijf vragen aan Peter van Hinthem

Walsen in de maat

Hoofdtechnoloog R&D Peter van Hinthem is iedere dag bezig met zijn passie: op zoek gaan naar verbeteringen en oplossingen in de infra. Naast het ontwikkelen van nieuwe producten en processen richt Peter zich ook op de praktijk. “We kunnen wel van alles bedenken, maar is het ook toepasbaar?”

21 november 2014

Is ieder idee praktisch toepasbaar?

Er zijn veel mooie producten en processen te bedenken. Maar wat soms wordt vergeten is dat er bij de inpassing in de praktijk ook problemen om de hoek komen kijken. Dat is onder andere mijn vakgebied. Welke problemen zijn er en hoe kunnen we die oplossen? Vooraf wordt het product vaak getest in het lab, maar het lab is niet te vergelijken met de bijvoorbeeld buiten op de weg. Het weer is vaak een van de boosdoeners waar we rekening mee moeten houden. 

Smart-Walsen-Peter-van-Hinthem.jpg

Peter van Hinthem: "Buiten testen op de weg is niet te vergelijken met testen in het lab."

Kun je een voorbeeld noemen waar je nu mee bezig bent?

Ik werk nu aan de ontwikkeling van een soort navigatiesysteem voor in de wals. Het walsen van asfalt is een complexe materie. Je bent afhankelijk van zaken zoals asfaltmengsel, temperatuur en weersomstandigheden. Nu wordt er op gevoel gewalst en kan de kwaliteit van asfalt steeds verschillend zijn. De vraag is dan: wanneer walst iemand goed en wanneer niet? Is er ook een middenweg? Zes jaar geleden zijn we gaan brainstormen hoe dit anders kan, hoe we alles op één manier kunnen doen zodat we verzekerd zijn van een goed resultaat.

Dus binnenkort walsen we allemaal in de maat?

Het is mogelijk om het walsen te ondersteunen zodat de kwaliteit van het werk constanter wordt. Dat kan door middel van een navigatiesysteem dat data verzamelt over de gebruikte asfaltmengsels en hun gewenste verdichting. Naast het navigeren geeft het systeem informatie over de walsprocedure én het bereikte resultaat. Hiermee kan de verdichting en kwaliteit van de asfaltlaag actief aangestuurd worden door de machinist. 

Wat betekent dit voor de walmachinisten?

Onze collega’s bieden we op deze manier meer gemak en ondersteuning. Om een voorbeeld te noemen: als ik 10 jaar geleden naar Amsterdam moest rijden dan bekeek ik eerst de route op mijn PC en maakte een printje, Om vervolgens onder het rijden de kaart te lezen. Zo moet je het voor onze walsmachinisten ook zien. Nu moeten zij op gevoel vooraf informatie verzamelen en daar ook naar handelen. Met een walsnavigatiesysteem worden gegevens tijdens het walsen aangereikt.

Smart-walsen-Heijmans-5.jpg

Het navigatiesysteem in de wals legt de situatie door o.a. GPS en temperatuurmeting ter plaatse vast.

Hoe ziet dit er over 10 jaar uit?

Als ik kijk naar het walsen van de toekomst, dan zullen we over 10 jaar een navigatiesysteem in de wals heel gewoon vinden. Bij walsmachinisten ontstaat misschien de angst of ze dan hun vak nog kunnen uitoefenen. Daar ben ik van overtuigd. Zij moeten er altijd zijn om de eindcontrole uit te voeren. Ik denk dat het vak alleen maar mooier wordt. Je hebt meer gegevens waardoor je werk makkelijker én boeiender wordt. Wat mijn volgende project is? De grootste uitdaging ligt nu bij het verlengen van de levensduur van asfalt. Daar wil ik graag een rol in spelen.