Vijf vragen aan Onno Middelkamp

Op onderzoek in een waterlab

In Tiel verbouwt Heijmans het waterschapslaboratorium van AQUON, een instituut gespecialiseerd in wateronderzoek en advies. Het laboratorium wordt aangepast omdat de vestiging in Breda sluit en deels wordt samengevoegd met de vestiging in Tiel. Tijdens de verbouwing moet het lab ‘gewoon’ beschikbaar blijven voor onderzoek. We gaan met Onno Middelkamp, coördinerend analist bij AQUON, kijken hoe de verbouwing verloopt.

7 november 2016

Waarom wordt het lab in Tiel verbouwd?

De locatie van AQUON in Breda komt te vervallen omdat we onze werkzaamheden gaan integreren. Het doel is uiteindelijk om over 4 à 5 jaar centraal te werken vanuit één locatie in Nederland. Zo kunnen we efficiënter werken en kosten besparen. Daarnaast wordt het werk in een lab in hoge mate geautomatiseerd. Dat vraagt om een ander gebruik van onze gebouwen.

AQUON-Heijmans-1.jpg

Onno Middelkamp in het waterschapslaboratorium van AQUON in Tiel.

AQUON-Heijmans-14.jpg

In de kasten van de hydrobiologen staan potjes met diertjes in alcohol voor conservering.

In Tiel, waar 52 mensen werken, komen er binnenkort 21 mensen bij, waaronder hydrobiologen. Zij kijken naar de biologie van water. Denk aan planten en diertjes. Voor onderzoek naar water is specifieke apparatuur en meubilair nodig, waaronder microscopen en kunststof lichtbakken met telmachines. Een aantal hebben we recent over verhuisd vanuit Breda en hier op maat ingepast. Ook intern verhuizen we meubilair. In de kasten van de hydrobiologen staan potjes met diertjes in alcohol voor conservering. Er zit een afzuiging op de kast tegen het vrijkomen van alcoholdampen. Heijmans heeft de kast gedemonteerd uit een andere kamer en hier opnieuw geplaatst. Ook zijn afzuigpunten in het plafond aangelegd en ligt er een nieuwe vloer.

Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan?

Er worden verschillende ruimtes gefaseerd verbouwd. De vergaderkamers krijgen een opfrisbeurt, ruimtes worden anders ingedeeld en we verplaatsen een aantal werkplekken. De grootste uitdaging is de luchthuishouding en temperatuur in iedere ruimte. Dit is van groot belang om analyses niet te schaden en een aangenaam klimaat te bieden voor medewerkers. Een flinke uitdaging aangezien de bestaande installaties hier niet op berust zijn.

Het is belangrijk dat we tijdens de verbouwing door kunnen blijven werken. Onze opdrachtgevers willen namelijk meestal binnen twee weken resultaat uit onderzoeken hebben. En soms is haast geboden. Bijvoorbeeld in geval van een chemische vervuiling met gevaar voor mens of milieu. Dan moet er snel actie kunnen worden genomen. Wij kunnen dan niet later de resultaten aanleveren, omdat ons lab toevallig verbouwd wordt.

Wat staat er nog meer op de planning?

Op de eerste verdieping wordt gewerkt aan de werkplekken voor het team dat onderzoek verricht naar zogenaamde vluchtige bestanddelen. Om extra werkplekken te realiseren maken we van één ruimte nu drie afzonderlijke ruimtes. Het doel is om in één van deze ruimtes een overdruksituatie te creëren, zodat er meer lucht naar buiten wordt geperst dan dat er van buitenaf naar binnen komt. In de naastgelegen ruimte worden straks chemicaliën gebruikt die het onderzoek hier niet mogen verstoren. De wanden worden mede daarom tot boven toe afgetimmerd.

AQUON-Heijmans-10.jpg

De bestaande afzuiging is niet toereikend en daarom plaatst Heijmans grotere buizen in het plafond.

Naast het plaatsen van wanden is nieuwe elektra aangelegd en krijgt de gehele luchthuishouding aandacht. Klinkt simpel, maar dat is behoorlijk ingrijpend. Zo moet er bijvoorbeeld extra lucht beschikbaar zijn voor de afzuiging van drie nieuwe zuurkasten. De bestaande afzuiging is niet toereikend en daarom worden grotere buizen geplaatst. Dat heeft het qua capaciteit invloed op de gehele installatie van het gebouw.

AQUON-Heijmans-6.jpg

Wat gaf de doorslag om met Heijmans samen te werken?

We hebben gekozen voor een samenwerking met Heijmans omdat Heijmans naast de verbouwing ook het installatietechnisch onderhoud voor AQUON uitvoert. Omdat het onderhoud en de verbouwing overlap met elkaar hebben kunnen we nu slim én snel keuzes maken. Ook bij onverwachte zaken. Onlangs bleek een sensor in een luchtbehandelingskast defect waardoor de temperatuur in een koelruimte snel steeg. Dit heeft invloed op onze analyses. Daar was Heijmans op tijd bij. Op zo’n moment is het prettig dat je de verbouwing en het onderhoud integraal bij één partner hebt ondergebracht.

Daarnaast wilden we één aanspreekpunt om onze behoeften en wensen te bespreken. Korte lijnen, korte doorlooptijden en efficiënt werken. Daar waren we naar op zoek. Heijmans heeft de supervisie over de verbouwing en er is een bouwcoördinator aangesteld die gespecialiseerd is in laboratoriuminrichting.

De verbouwing nadert z’n eind, loopt alles volgens plan?

We zijn in september 2016 gestart en medio november moet de verbouwing gereed zijn. Als de opleverdatum niet gehaald wordt heeft dat veel gevolgen voor onze werkzaamheden. Maar daar ben ik niet bang voor, want we werken hier op initiatief van Heijmans ‘lean’ met korte, kleine verbouwingen achter elkaar. Vooraf is gezamenlijk in beeld gebracht wat er allemaal moest gebeuren en welke werkzaamheden afhankelijk van elkaar zijn. Deze planning wordt elke week besproken. Zo kan er verbouwd worden op momenten die ons het beste uitkomen.

AQUON-Heijmans-8.jpg

Het team van AQUON en Heijmans met vlnr: Patrick Timmer (projectleider Heijmans Utiliteit), Marco Pouwels (hoofduitvoerder Heijmans Utiliteit) en Onno Middelkamp (coördinerend analist AQUON).

Maar met alleen ‘lean werken’ kom je er niet. Het vergt ook dat je blijvend met elkaar in gesprek bent om de voortgang te bespreken. Als Heijmans 1-op-1 uitvoert wat er in het bestek staat is uiteindelijk niemand tevreden. Een continu aandachtspunt is de vertaalslag van papier naar werkelijkheid. De opdracht die Heijmans kreeg was namelijk vrij beknopt, met de wetenschap dat er gaandeweg specifieke zaken op ons pad zouden komen die vooraf niet goed zichtbaar waren. Daarom is deze manier van werken zo handig. We signaleren en prioriteren gezamenlijk en zo werken we met een goed gevoel naar de oplevering.