Vijf vragen aan Marc Haak

Dichtbij de Zeeuwen

Ver weg gelegen betekent zeker niet onbemind, meent hoofduitvoerder Marc Haak. De langlopende projecten in zijn geliefde Zeeland kunnen immers wedijveren met die in de Randstad. Alhoewel kleiner van omvang, is het net zo goed laveren tussen belangen, opdrachtgevers, budgetten en tijdslimieten. Wat zeker helpt is de taal, benadrukt de nuchtere Zeeuw.

24 oktober 2018

In welk gebied ben je actief?

“Binnen de Heijmans-regio Zuidwest. Hieronder vallen havengebied De Botlek, Zuid-Holland Zuid, West-Brabant en Zeeland. Als hoofduitvoerder ben ik verantwoordelijk voor de Zeeuwse projecten, zoals wegreconstructies, het bouw- en woonrijp maken van nieuwe bouwpercelen, uitvoering van onderhoudscontracten en diverse andere aangenomen werken.

We werken hierbij nauw samen met onze opdrachtgevers Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschap Scheldestromen, provincie Zeeland en projectontwikkelaars.”

Heijmans bouwt in de regio

Bij welke projecten ben jij betrokken?

“We zijn net klaar met een grootschalig driejarig onderhoudscontract voor het waterschap Scheldestromen. In heel Zeeland hebben we naast asfaltreparaties en markeringen vijfhonderdduizend vierkante meter slijtlagen op wegen aangebracht, waaronder de buitendijkse glooiingen op de boulevard in Vlissingen. Voor deze megaklus heeft ons team samen met onze ICT-afdeling een speciaal onderhoudsmanagementtool ontwikkeld. Zo zijn de werkzaamheden voor alle disciplines minutieus in kaart gebracht en volgens planning afgewerkt.

Nu bouwen we met Heijmans volop aan de Annie MG Schmidtsingel in Kapelle. Eind november staat de afronding van deze klus gepland. We werken ook aan de nieuwbouwwijk Zeeduinse Poort in Oost-Kapelle. Eind 2017 construeerden we een nieuwe rotonde op een van de hoofdroutes en nu maken we de grond voor de wijk bouw- en woonrijp.

Verder werkt Heijmans samen met BAM in de Combinatie Infra Mortiere aan een klus in Middelburg. Sinds 1999 verrijst aan de zuidkant van de provinciehoofdstad een grote nieuwbouwwijk met winkelcentrum en bedrijventerrein. Volgens planning moet het Woonpark Mortiere in 2023 zijn voltooid.”

Wat maakt werken in dit gebied zo bijzonder?

De diversiteit in werkzaamheden. Opdrachtgevers hebben doorgaans het idee dat Heijmans van ver komt. Doordat meerdere teamleden dezelfde taal spreken, brengen we Heijmans juist heel dicht bij de Zeeuwen. Het fijne is dat je veel ‘kleine’ opdrachten mag uitvoeren, variërend van een paar weken tot ruim een jaar. Flexibiliteit is dus een vereiste.

Je sluit elke keer een project af en laat een mooi stukje werk achter. Dat geeft veel voldoening. Bovendien hebben we veel vrijheid om zelfstandig zaken af te stemmen met onze opdrachtgevers in Zeeland. Een mooi voorbeeld is de reconstructie van de Buys Ballotstraat in Goes.

Heijmans bouwt in de regio

De gemeente eiste dat het verkeer geen hinder mocht ondervinden van onze werkzaamheden. Maar na een aantal dagen merkte we dat de veiligheid in het geding was: de schoolkinderen stonden met hun fietsjes tussen onze graafmachines en vrachtauto’s in. Daarom hebben we het project tijdelijk laten stilleggen.

Goes was uiteindelijk vol lof over deze beslissing – het gebeurt niet zo vaak dat een bouwbedrijf zelf het werk on hold zet. Hierna hebben we in goed overleg met de gemeente de verkeersmaatregelen aangepast en konden we onze werkzaamheden perfect volgens planning uitvoeren mét veiligheidsgarantie voor weggebruikers en omwonenden.”

Is er veel verschil tussen bouwen in Zeeland of in de Randstad?

“Nee, niet echt. In Zeeland is het verkeer een stuk rustiger. Ook zijn de mensen hier volgens mij wat gemoedelijker. Maar net als in de Randstad, leggen we voor Heijmans-projecten alles tot achter de komma vast. Dankzij de korte lijnen met belanghebbenden kunnen we in Zeeland nog wel mondelinge afspraken maken. Zo ben ik iemand van een man een man, een woord een woord en dat past prima bij deze regio.

Wij doen ons werk goed, maar schreeuwen het niet van de daken. Dat is misschien een verschil met grootstedelijke projecten. Die vallen doorgaans meer op waardoor ze dus ook meer aandacht krijgen.

Onze uitdaging ligt in het onderhouden van het contact met de huidige opdrachtgevers: door te doen wat je beloofd behoud je het vertrouwen en blijf je in beeld. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de naamsbekendheid van Heijmans. Zo laten we nieuwe Zeeuwse opdrachtgevers zien wie we zijn en wat we voor hen kunnen betekenen, totdat Zeeland helemaal Heijmans-geel kleurt.”

Heijmans bouwt in de regio

Wat moet je in huis hebben om in Zeeland te kunnen werken?

“Door de grote afstanden tussen projecten moeten onze medewerkers heel flexibel en zelfstandig werken. Uitvoerders begeleiden meerdere projecten tegelijkertijd en kunnen niet overal aanwezig zijn. Bovendien wordt heldere communicatie met de bewoners en belanghebbenden steeds belangrijker. Je moet zien te voorkomen dat een eventuele klacht via bijvoorbeeld social media een eigen leven gaat leiden. Daarom informeren we belanghebbenden actief over onze projecten, zowel online als offline.

Heijmans_in de regio_Zeeland_7.jpg

Natuurlijk zou ik als hoofduitvoerder wel eens een project in de Randstad willen begeleiden. Lijkt me heel interessant. Maar ik ben gewoon graag onderweg naar kleinere én grotere projecten in mijn eigen mooie provincie. Daar ligt toch mijn hart. Geef mij maar Zeeland!”