Vijf vragen aan Maarten Tiedemann

Kleinere RWZI, betere zuivering

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden gaat een nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bouwen voor de stad Utrecht. Het consortium De Stichtse Kraan, bestaande uit Heijmans en GMB, ontwerpt, bouwt en onderhoudt 10 jaar lang de installatie. De eerste schep gaat begin 2017 de grond in. Maarten Tiedemann, projectdirecteur Heijmans, blikt vooruit.

9 september 2016

Waar komt het vuile water vandaan wat hier gezuiverd gaat worden?

Het water dat we hier in Utrecht gaan zuiveren is het afvalwater van de inwoners en bedrijven in de stad Utrecht en het regenwater wat via de straatkolken in het riool terecht komt. De installatie kan maximaal 13.500 kuub afvalwater per uur verwerken (ongeveer 500 tankauto’s per uur). Het gaat om afvalwater van zo’n 430.000 inwoners. Het vervuilde water uit de Utrechtse wijk Leidsche Rijn wordt in een andere installatie gezuiverd.

Waarom wordt de nieuwe RWZI op dezelfde locatie gebouwd?

In het traject voorafgaand aan de aanbesteding is er nog wel naar een andere locatie gekeken. Door de ligging van het rioolstelsel onder de stad is uiteindelijk besloten om de nieuwe installatie op het bestaande terrein te bouwen. Vanwege de Nereda-technologie die we toepassen wordt de installatie compacter, waardoor die naast de bestaande installatie kan worden gebouwd. Op termijn wordt de bestaande installatie ontmanteld, maar pas nadat de nieuwe installatie volledig in bedrijf is genomen.

Ontwerp-RWZI-Utrechtkopie.jpg

Schematische weergave van de nieuwe RWZI (links), naast de bestaande RWZI in Utrecht.

Wat is Nereda voor een zuiveringstechniek?

Bij de Nereda-technologie wordt het water gezuiverd met bacteriën in de vorm van slibkorrels. Hierdoor zijn het rioolslib en het schoongemaakte water makkelijk van elkaar te scheiden: de slibkorrels zakken namelijk heel snel naar de bodem. Nabezinktanks, de grote ronde bakken op het terrein waarin de scheiding van slib en afvalwater nu plaatsvindt, zijn dan niet meer nodig. Dit bespaart veel ruimte: de huidige installatie heeft maar liefst 14 nabezinktanks in gebruik, dat worden straks nog maar zes Nereda-tanks. Deze werkwijze spaart energie en ruimte en maakt dat het zuiveringsproces sneller verloopt.

RWZI-Utrecht-Heijmans-8.jpg

Maarten: "De huidige installatie heeft 14 nabezinktanks in gebruik, dat worden straks nog maar zes Nereda-tanks."

Gaan we nu gelijk aan de slag?

Het gaat hier om een DBM-contract. We ontwerpen, bouwen en onderhouden de installatie voor tien jaar. We zijn erg blij dat het hoogheemraadschap voor deze vorm gekozen heeft, omdat we daarmee o.a. met een onderscheidende techniek hebben kunnen inschrijven. Het tienjarige onderhoud geeft ons de kans om aan de voorkant kwalitatieve en duurzame keuzes te maken. Met die keuzes gaan we niet direct aan de slag, maar in een contractueel vastgelegde mobiliteitsfase van een maand verkennen we met de opdrachtgever of hetgeen wat er is bedacht echt overeenkomt met de uitvraag. We gaan dus eerst goed elkaars verwachtingen toetsen, voordat het project echt start. Chapeau voor het hoogheemraadschap dat ze deze maand hebben ingebouwd.

En wat gebeurt er ná de oplevering?

Als de installatie in 2019 gereed is, moeten we het eerste jaar na de oplevering een jaar lang aantonen dat de installatie aan alle specificaties voldoet, de zogenaamde prestatie-garantie termijn. Daarna krijgen we een certificaat, waarna we de nog resterende negen jaar de installatie gaan onderhouden. In die onderhoudsjaren ligt het exploitatierisico bij ons. Zijn er bijvoorbeeld meer fte nodig om de zuivering te bedienen? Ligt het energieverbruik hoger dan verwacht? Dan is dat voor onze rekening. Daar staat tegenover dat als deze kosten lager uitvallen, we gezamenlijk met het hoogheemraadschap de ‘winst’ delen.