Vijf vragen aan Maarten Kokshoorn

Een gezond kloppend hart

In het langlopende project Hart van Zuid werkt Heijmans, samen met Ballast Nedam en de gemeente Rotterdam, aan de gebiedsontwikkeling rondom het Zuidplein. Hier bouwt Heijmans niet alleen met stenen, het sociale cement dat het gebied bij elkaar houdt is minstens zo belangrijk. Projectdirecteur Maarten Kokshoorn legt uit hoe Heijmans bijdraagt aan het creëren van een gezonde en levendige plek. 

10 augustus 2018

Wat is de oorspronkelijke opgave voor dit gebied?

“De gemeente Rotterdam wil het gebied rondom het Zuidplein zo ontwikkelen dat er een levendig, nieuw centrum ontstaat. Dat is een uitdaging voor een verouderd gebied waar heel veel mensen komen, die ook heel snel weer weg zijn. De opgave bestaat aan de ene kant uit het verbeteren en vernieuwen van fysieke functies, zoals het aanpassen van het winkelcentrum en busstation en het bouwen van een nieuw theater en zwembad. 

Maarten Kokshoorn Hart van Zuid Heijmans 9.jpg

Projectdirecteur Maarten Kokshoorn op Hart van Zuid.

Aan de andere kant is de opgave om een gezonde leefomgeving te creëren, waar 24 uur per dag levendigheid is en mensen elkaar ontmoeten. Bij het verbeteren en vernieuwen van fysieke functies bouwen we voornamelijk volgens contract, maar wat betreft de gezonde leefomgeving zijn er veel mogelijkheden om daar vanuit Heijmans zelf invulling aan te geven.”

Alles weten over Hart van Zuid?

Hoe geef je invulling aan zo’n relatief open vraag?

“We werken intensief samen met de gemeente. Tijdens creatieve sessies leggen we elkaar voor waar we kansen zien. Onze ideeën worden gelukkig erg gewaardeerd. Ontwikkeling van het gebied leidt tot extra bedrijvigheid en dat is in het belang van de gemeente. In het begin van het project maakten we in samenspraak met Ballast Nedam een bestemmings- en inrichtingsplan,  waarbij levendigheid en gezondheid een belangrijk onderdeel was. 

1108.02_Gooilandsingel_Hart van Zuid.jpg

Een van de belangrijke aanpassingen in het gebied, is het aanpassen van de Gooilandsingel, waarover nu nog veel bussen rijden. Wij maken van deze weg een 750 meter lange stadsboulevard. De Gooilandsingel wordt dus een een autoluwe en busvrije omgeving, die overzichtelijk is, goed verlicht en minder geluidhinder en luchtvervuiling veroorzaakt. Daarmee heeft het potentie een ontmoetingsplek voor voetgangers te worden. Een plek die veilig, gezond en levendig is.”

Hoe zorg je er vervolgens voor dat die potentie werkelijkheid wordt?

“Het bijzondere aan dit contract is dat we twintig jaar betrokken zijn bij de ontwikkeling. Dat betekent dat we continu bezig zijn met aanvullende stappen om het gebied nog beter leefbaar te maken. Parallel aan het aanpassen van de Gooilandsingel, verlevendigen we de nieuwe boulevard die ontstaat. Door middel van horeca met terrassen kan er levendigheid op het plein ontstaan. 

Ook willen we de entree van het winkelcentrum openbreken, zodat winkelend publiek uitkomt op een gezellig plein en je vanaf dat plein gemakkelijker het winkelcentrum inloopt. Met de aansluiting van de boulevard op het Zuiderpark, verbinden we het groen met de stedelijke omgeving en halen we meer groen het gebied in.

Maarten Kokshoorn Hart van Zuid Heijmans 8.jpg

Een andere belangrijke ontwikkeling is het toevoegen van extra woningen, om ervoor te zorgen dat er 24 uur per dag mensen in het gebied zijn. Tijdens de aanbesteding in 2013 was het helemaal niet relevant om aan woningen te denken. Maar inmiddels is de woningmarkt zo veranderd, dat het heel goed past in de gebiedsontwikkeling.”

Hoe belangrijk is het sociale aspect in dit project?

“Heel belangrijk, als projectorganisatie hebben we een faciliterende rol om alle partijen bij elkaar te brengen. Dat doen we door een aantal functies toe te voegen die veel interactie hebben met de omgeving, zoals een theater, zwembad en in de toekomst een bioscoop. Maar ook door mensen samen te brengen. 

Zo ontwerpen, maken en programmeren een aantal leerlingen van Techniek College Rotterdam een buitenpodium voor eerst op het huidige Zuidplein en straks voor op het nieuwe plein. Parallel werken we ook met andere ondernemers en organisaties aan een meerjarige programmering met activiteiten en evenementen in ons projectgebied. Daarnaast ontstaan er door de gebiedsontwikkeling 750 extra banen. Hoe zorgen we ervoor dat die worden ingevuld door mensen uit Rotterdam-Zuid, zodat juist de mensen uit het gebied profiteren van de ontwikkeling? Daarin hebben we ook een rol.”

Hoe zie je de ontwikkeling van dit gebied voor de komende jaren?

“We werken nu aan een kapstok om de verduurzamingsslag concreter te maken. Duurzaamheid zat namelijk niet in de opgave, wegens bezuinigingen. Nu bekijken we samen met de gemeente welke maatregelen we kunnen toevoegen. Het gaat dan onder meer om vergroening, waterhuishouding, maar ook om een thermisch warmte-koude netwerk dat we in samenwerking met Eneco en de gemeente bij Ahoy willen realiseren. 

Maarten Kokshoorn Hart van Zuid Heijmans 2.jpg

Samen met de RET bekijken we hoe we bij de vernieuwing van hun busstation meteen de infrastructuur voor het opladen van elektrische bussen kunnen meenemen. Daarnaast wordt de bouw van duurzame woningen de komende jaren ook belangrijker. Zo kunnen we stap voor stap het gebied ontwikkelen. Ons ‘sociale cement’ is dus het faciliteren van ontmoetingen tussen mensen, en het creëren van een prettig en aangenaam gevoel tijdens een bezoek aan ons Hart van Zuid, in een gezonde, groenere en veilige omgeving”.