Vijf vragen aan John Swildens

Het is de school die het gebouw maakt!

Je kent ze vast, mensen met visie op hun vak die zich in de praktijk hard maken om dingen te verbeteren. John Swildens is zo iemand. Als Rector van het Edith Stein College is hij op zoek naar een nieuw thuis voor zijn leerlingen.

11 juli 2014

Wat maakt het Edith Stein College voor u bijzonder?

Ons voortgezet onderwijs richt zich op leerlingen die nieuw zijn in ons land of waarvan de familiewortels van de ouders niet in Nederland liggen. Door andere waarden in de thuissituatie, hebben deze jongeren het moeilijker om in het Nederlandse systeem te passen. We focussen daarom extra op de persoonlijke vorming en dat werkt! Prachtig om te zien en daaraan bij te dragen met een gemotiveerd en goed team. 

Wat vraagt dat van jullie manier van lesgeven?

Onze leraren geven de jongeren zowel kennis als richting en hebben hiermee een sterke coachende rol. Daarom doen we ook veel aan het coachen en ontwikkelen van de leraren. Dus het lerarenteam wordt zelf beoordeeld en uitgedaagd om te leren. Dit maakt het mogelijk om onze aanpak en processen te vernieuwen als dat nodig is. Iets waar onze leerlingen direct van profiteren. Dit organiseren maakt mijn werk erg boeiend.

Hoe sluit het nieuwe schoolgebouw aan bij de behoeften van de leerlingen?

Ik kijk uit naar de rust en de ruimte die de nieuwe school de jongeren biedt. Onze leerlingen komen dagelijks vanuit hun drukke buurten en vinden hier de beschutting om zichzelf te mogen ontwikkelen. Zowel de leerlingen als de leraren hebben inspraak gehad bij het schrijven van de uitvraag. Het is hier dus echt de school die het gebouw maakt en niet andersom. Waar ik ook blij mee ben is de schitterende ruimte met mooie lichtinval in het oude gedeelte. Hier worden straks tot en met het 3e jaar de beeldende vakken gegeven. Voor ons onderwijs erg belangrijk zodat jongeren zich leren uiten en hun horizon verbreden.

IMG_2401-2000.jpg

En de buurt, hoe zien zij de komst van de nieuwe school?

Onze school staat in een deftig stuk van Den Haag, waar veel senioren wonen. De jongeren wonen hier zelf niet en komen vanuit andere delen van de stad naar ons toe. We onderhouden intensief contact met de buurt omdat we het heel belangrijk vinden dat iedereen weet wat er gebeurt. Dit maakt dat velen positief zijn over de nieuwe plannen en het onderwijs dat we geven. We blijven het contact met onze omgeving dan ook actief zoeken. 

Hoe heeft u het bouw- en ontwikkeltraject tot nu toe ervaren?

We bouwen nu een prachtige school waarin hopelijk alles klopt maar de plannen voor nieuwbouw leven al 20 jaar! Toen ik hier 4,5 jaar geleden kwam en na een tijdje zei dat we gingen bouwen, geloofde niemand er meer in. Dat is inmiddels omgeslagen en iedereen heeft enthousiast meegedacht. Het is een mooi proces wat ook veel energie aan het lerarenteam geeft. Tijdens de selectiefase waren we naast een mooi ontwerp op zoek naar een partner die alle technische aspecten begrijpelijk kon maken. Ik ben blij met de keuze voor Heijmans. Dit ontwerp vind ik het mooiste en de samenwerking is prettig. Ik leer bijna dagelijks nieuwe dingen over bouw en techniek.