Vijf vragen aan Jarno Santbergen

Hogere wiskunde? Logisch nadenken!

Een snelweg verbreden is meer dan extra rijbanen asfalteren, verlichting verplaatsen en belijning aanbrengen. Zonder slimme verkeerssystemen kan een snelweg niet functioneren. Dat geldt ook voor de verbreding van de A12 Veenendaal – Ede – Grijsoord, die dit jaar wordt opgeleverd. Jarno Santbergen, bouwplaatsmanager Dynamisch Verkeersmanagement, licht toe hoe weggebruikers op dit vernieuwde stuk snelweg worden geïnfomeerd.

1 juni 2016

Wat houdt Dynamisch Verkeersmanagement in?

Alle verkeerssystemen langs het hoofdwegennet van Nederland vallen onder Dynamisch Verkeersmanagement (DVM). De systemen informeren en sturen de weggebruiker op de snelwegen, visueel en tekstueel. Denk bijvoorbeeld aan matrixborden boven de weg die aangeven wanneer er een file nadert, zodat je weet wanneer je snelheid moet minderen. Of het advies dat op een Dynamisch Route Informatie Paneel wordt weergegeven voor een alternatieve route zodat je op een snelle manier van A naar B kunt. Dit soort systemen, maar ook de camera’s naast de weg, de verlichting en de verkeerskundige draagconstructies zijn onderdeel van Dynamisch Verkeersmanagement.

A12VEG-Heijmans-Dynamisch-Verkeersmanagement-10.jpg

Aanleg van het Dynamisch Verkeersmanagement bij de A12.

Hoe zorg je dat weggebruikers worden geïnformeerd?

Bij de A12 Veenendaal - Ede - Grijsoord (A12 VEG) werken we met een nieuw systeem. Het vorige systeem bij de A12 VEG communiceerde onderling met koperkabels. Deze kabels hebben we verwijderd en vervangen door glasvezelkabels. De portalen, waar de matrixborden en bewegwijzering aan vast hangen, zijn omgebouwd zodat het systeem kan draaien over het hele tracé. Vergelijk het met een netwerk in je eigen huis. In je meterkast wordt een ‘systeem’ geïnstalleerd zodat je in je hele huis informatie kunt ontvangen en opvragen. Dat geldt ook voor de wegkantstations die je langs de snelweg ziet. Zij worden vooraf geïnstalleerd en zijn gekoppeld aan de matrixborden boven de weg en aan de verkeerscentrale. Door die verbinding ontvangt de weggebruiker altijd de juiste informatie. Zo’n kast vormt eigenlijk de kern van de weg.

Omdat de A12 VEG verbreed wordt van 2 x 2 naar 2 x 3 rijstroken moeten alle verkeerssystemen ook aangepast worden. Hier zijn we zo’n drie maanden mee bezig. Vaak werken we in de nachten en weekenden omdat de weg dan afgesloten kan worden. Als de wegen open zijn kunnen wij het systeem niet op een ruststand (idle) zetten. De weg gaat alleen open als alle systemen werken. Een weg kan dan nog zo mooi zijn met een asfaltlaag, zonder DVM systemen is een weg nergens.

Werk je veel 's nachts en in het weekend?

We beperken hinder door ‘s nachts te werken. Dat betekent dat we in een kortere tijd meer werk moeten doen. Mijn collega’s en ik zijn niks anders gewend. Het moet bij je passen, want je sociale leven ziet er heel anders uit. In dit werk kun je altijd opgeroepen worden, 24/7. Daar zit de moeilijkheidsgraad ook in. Iedereen die elektrotechniek heeft gestudeerd kan dit werk doen. Je hebt voldoende interesse en motivatie nodig om het ook te willen. Als we het klokje rond werken, dan moeten we elkaar blijven motiveren zodat het werk leuk en uitdagend blijft. We zien elkaar vaker dan het thuisfront. Een bloemetje voor de partners kan veel betekenen.

Zijn er nog bijzonderheden toegepast op dit project?

In totaal hebben we 32 verkeerskundige draagconstructies omgebouwd en er twee voorzien van een boommarterbrug. Een ecologische maatregel om ervoor te zorgen dat de dieren op een veilige manier kunnen oversteken. De bruggen, bestaande uit metalen frames en polyesterpanelen, zijn binnen de verkeerskundige draagconstructies geplaatst.

Voor het maken van de boommarterbruggen aan de verkeerskundige draagconstructies, hebben we samen met onze afdelingen engineering en ecologie het ontwerp gemaakt. Er zijn camera’s geplaatst zodat gemonitord kan worden hoeveel dieren er in de toekomst gebruik van maken.

A12VEG-Heijmans-Dynamisch-Verkeersmanagement-5.jpg

De boommarterbrug is binnen de verkeerskundige draagconstructie geplaatst.

Heijmans beheert en onderhoudt de A12 VEG tot 2032, geldt dat ook voor DVM?

Heijmans heeft van Rijkswaterstaat de opdracht gekregen om over meerdere jaren het beheer en onderhoud uit handen te nemen. De bediening op de snelweg doet Rijkswaterstaat vanuit een verkeerscentrale. Zij hebben toegang om de systemen aan te sturen. De slimme kasten zijn gekoppeld aan de verkeerscentrale waar alles in de gaten wordt gehouden en zorgen ervoor dat de verkeersstromen op de snelwegen in goede banen worden geleid. Onze systemen helpen daarbij en wij zorgen voor het beheer en onderhoud daarvan. Voor ons geen hogere wiskunde. Is er iets aan de hand, dan verhelpen we dat door logisch na te denken. We hebben een prima storingsorganisatie ingericht.