Vijf vragen aan Jan Euser

Gunnen op veiligheid

Veilig werken, dat kost toch extra tijd? En tijd is geld... Dat je toch aanbestedingen kunt winnen met een onderscheidende veiligheidsaanpak, bewijst de opdracht van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. Ontwerp en realisatie van de Wintrack-masten zijn Heijmans onder meer gegund vanwege het GO!-programma. Jan Euser, projectmanager TenneT Zuidwest 380kV, licht de keuze toe. 

16 maart 2017

Hoe zwaar weegt veiligheid in jullie gunningen?

“Veiligheid is een kernwaarde binnen TenneT, geborgd in alle divisies. Werken met hoogspanning is natuurlijk gevaarlijk en dat gebeurt ook nog eens op grote hoogte. Dus stellen wij hoge eisen, zowel aan onszelf als aan onze partners. Wat betreft veiligheid willen we ons meten met de besten. We hanteren dezelfde standaarden als de petrochemische industrie. Zo eisten we in dit project dat het aantal ongelukken per miljoen gewerkte uren onder de een moet blijven.”

“Omdat we vroeger zelf veel uitvoerden, weten wij van tevoren welke risico’s er aan een werk kleven. Bij de inschrijving voor deze opdracht konden bouwers punten scoren met zogenaamde risicobeheersmaatregelen, die de veiligheid borgen. Zo vragen we de markt eigenlijk ons te helpen bij een eigen doelstelling.”

Dit project omvat ontwerp en realisatie van Wintrack-hoogspanningsmasten en fundaties op de tracés Eemshaven-Vierverlaten (Noordwest 380 kV) en Borssele-Rilland (Zuidwest 380 kV West). De design & construct-opdracht heeft een waarde van circa € 200 miljoen.

TenneT opdrachtgever veiligheid Heijmans Europoles 2 Marc Blommaerts.jpg

Hoe hielp Heijmans jullie bij deze inschrijving?

“Heijmans wist de risicobeheersmaatregelen hard te definiëren in tien maatregelen, specifiek gericht op fysieke veiligheid, en allemaal SMART. Dat is papier. Vervolgens vraag je in interviews met projectmanagers zoveel mogelijk door naar de concrete invulling daarvan. En niet alleen bij Heijmans-medewerkers. Veiligheid moet ook zijn geborgd bij de onderaannemers en leveranciers, tot aan de laatste zzp’er toe.”

Telt snelheid dan helemaal niet?

“Voor TenneT is een ononderbroken stroomvoorziening heilig. Maar je kunt alleen aan onze bestaande infrastructuur werken als de spanning er af ligt, dus het werk moet zo snel mogelijk gebeuren. Daarom is de planning net zo belangrijk. Als er in de buurt van bestaande hoogspanningsverbindingen moet worden gewerkt, en dat is bij dit project het geval, vragen we om heel gerichte werkplannen, waarin veiligheid gecombineerd wordt met een optimale snelheid."

TenneT opdrachtgever veiligheid Heijmans Europoles Jan Euser Marc Blommaerts.jpg

“Omdat we van tevoren het risicoprofiel van een project bepalen, en hoe we de diverse criteria wegen, is in de gunning niet alleen de prijs leidend. Bij een hoog risicoprofiel weegt de voorgestelde risico-aanpak heel zwaar.
Bovendien kijkt de overheid of wij het ons toegekende geld doelmatig besteden. En over kosten die je voor veiligheid moet maken, is geen enkele discussie.”

Kijken jullie alleen naar veilig werken?

“Nee, we kijken ook naar veiligheid in de context van bijvoorbeeld het ontwerp en de haalbaarheid van het onderhoud. Heijmans heeft in dit consortium met Europoles een bijzonder concept aangeboden. Hoogspanningsmasten zijn normaal of volledig van staal of van beton, maar deze hebben een voet van beton met een top van staal. Daardoor zijn de masten slimmer en goedkoper. Dit is in Nederland niet eerder gedaan en dus best spannend. Bij de masten is de architectuur net zo belangrijk als de functionaliteit: gaan ze op in het landschap? Keuze van kleur en materiaal luisteren daarbij heel nauw. Tegelijkertijd moeten de masten goed te onderhouden zijn en onderhoudsmedewerkers dienen ze veilig te kunnen betreden.”

TenneT opdrachtgever veiligheid Heijmans Europoles 3 Marc Blommaerts.jpg

Spannend!

“Het blijft mensenwerk, maar de veiligheidsaanpak van Heijmans speelde een belangrijke rol in de gunning. Omdat jullie proberen het bewustzijn over veilig werken te verhogen op een zo laagdrempelig mogelijke manier. Onveilige situaties melden in een app bijvoorbeeld, maar ook het gesprek voeren over hoe en waarom je die moet melden. En elkaar er niet op afrekenen als de vinger wordt opgestoken, zodat je een cultuur krijgt waarin medewerkers zich veilig voelen elkaar aan te spreken. In die aanpak hebben we vertrouwen.”