Vijf vragen aan Etiënne Slijpen

Stem van de omgeving

Goed omgevingsmanagement start al in de planfase: hoe informeren en enthousiasmeren we zoveel mogelijk mensen over ons werk? Op het Strategisch Tenderbureau van Heijmans smeden EMVI-coördinator Etiënne Slijpen en zijn collega’s maatschappelijke wensen, inzichten uit de praktijk en technische innovaties aaneen tot een onderscheidend plan van aanpak.

5 december 2017

Win je opdrachten met goed omgevingsmanagement?

“Zeker, het is de afgelopen vier jaar belangrijker geworden en je kunt er in EMVI-aanbestedingen steeds meer punten mee scoren. Opdrachtgevers vroegen eerst alleen naar je communicatieplan en daarbij zag je vaak dat bij de kleinere projecten de uitvoerder vaak werd ingezet als omgevingsmanager.

Nu vinden overheden en Rijkswaterstaat de omgang met belanghebbenden een aparte taak. Tegenwoordig vragen ze wie de omgevingsmanager zal zijn en wat zijn of haar mandaat is. Die personen worden vaker als sleutelfunctionaris op interview uitgenodigd. Of in een video dien je je projectteam voor te stellen.”

Etienne Slijpen omgevingsmanagement Heijmans transferium West Deuteren 8.jpg

Etiënne bij het 'groene' transferium West Deuteren in Den Bosch.

Wat is EMVI?
De Economisch Meest Voordelige Inschrijving. Doel is dat de opdrachtgever gemakkelijker de prijs-kwaliteitsverhouding van de inschrijvers kan inschatten. Een EMVI-aanbesteding is opgedeeld in twee stukken: de eerste vraagt naar kwaliteit, oftewel het plan, het tweede naar het bedrag waarvoor de marktpartij denkt het plan te kunnen uitvoeren; de prijs. Door punten te scoren op het eerste deel, krijg je een fictieve korting op de prijs, waarmee de fictieve inschrijfprijs wordt berekend. Zo kun je dus met een hogere prijs en een hoge kwaliteitsscore alsnog een project scoren.

"Alleen communicatie zenden is niet langer voldoende, soms moet je in de omgeving ambassadeurs werven voor je bouwproject. Dat kan door informatie te delen in appgroepen, meldingenapps te maken, websites te bouwen of promoteams op te tuigen die bij tankstations flyers uitdelen. Ik zie ons straks nog vlogs maken in plaats van brieven in de bus te stoppen, om uit te leggen wie we zijn en wat we doen.”

Hoe komt dat denk je?

“Mensen worden mondiger en social media geeft ze de kans snel hun onvrede breed te delen. Dat kan dus imagoschade opleveren voor Heijmans, maar bijvoorbeeld ook voor de opdrachtgever. Zelf woon ik in de binnenstad van Eindhoven en ook ik klim in de pen als iets me niet bevalt. Als er in jouw buurt een festival wordt georganiseerd, ben je toch ook blij als je dit op tijd weet? Mensen vooraf informeren betekent in de meeste gevallen dat mensen ongemak accepteren.”

Wat draag jij bij aan goed omgevingsmanagement?

“Je kunt mij zien als de stem van de omgeving. Ik kijk altijd goed naar maatschappelijke ontwikkelingen en trends, op allerlei gebieden, van mode tot lifestyle. Geleerd van mijn vriendin. Zo kan ik me goed inleven in andere mensen en breng ik de buitenwereld naar binnen bij Heijmans. Wat ik signaleer, ligt soms mijlenver af van hoe collega’s in het tenderteam ernaar kijken. Maar ik ben dol op discussiëren, om vervolgens in het midden uit te komen.

Etienne Slijpen omgevingsmanagement Heijmans transferium West Deuteren 3.jpg

Belangrijk is ook niet uit te leggen aan stakeholders wát je doet, maar wáárom je iets doet. Niet iedereen beseft wat voor buizen er allemaal onder de grond liggen en hoe die wateroverlast in de straten tegengaan. Dát moet je vertellen. Je creëert hiermee begrip.

Mijn studie civiele techniek helpt ook. Want weinig hinder vraagt om andere bouwtechnieken. En die moet je snappen, wil je ze op kunnen nemen in een plan. Daarom interview ik onze technische collega’s over hoe je bijvoorbeeld zonder heien kunt bouwen, net zolang tot ik begrijp hoe het werkt. Aan mij de taak die technische termen te vertalen naar een aantrekkelijke en verleidelijke tekst, waarmee we ons onderscheiden.”

Hoe kom je op creatieve ideeën voor goed Omgevingsmanagement?

“Uit onderzoek in het gebied waar we aan de slag willen gaan. We maken een stakeholdersanalyse, houden een online enquête, maar gaan ook zelf de deuren langs om te vragen op welke manier en hoe vaak bewoners het liefst worden geïnformeerd. Gebruiken ze wel of geen Facebook, is er een buurt-Whatsappgroep? Liggen er scholen omheen en wat voor bedrijven krijgen last van het werk? Daar speel je op in door activiteiten voor hen te organiseren, die ze betrekken bij de bouw. Zoals leerlingen uitnodigen om te komen kijken op de bouwplaats.

Tegelijkertijd komen onze collega’s op de projecten ook zelf met ideeën. Zijn die succesvol, dan neem je die mee bij inschrijvingen op andere tenders. Zoals onze collega’s bij de N516 bijvoorbeeld, die een online community bouwden via social mediakanalen. Of collega’s en onderaannemers die bekend en geliefd zijn in een bepaalde buurt, inzetten op een nieuw project een paar straten verderop.”

Hoe binden we 10.000 weggebruikers aan ons?

Welke eisen wachten ons in de toekomst? Wat kan beter?

“Bijeenkomsten waarop we omwonenden en andere belanghebbenden informeren over ons werk, zullen we leuker en beter moeten organiseren. Nu is het vaak zenden voor een Powerpoint-presentatie. Draai dat om. Laat eerst bewoners en winkeliers praten, en ga op basis van wat zij inbrengen het gesprek aan. En visualiseer beter wat het eindresultaat van ons werk zal zijn, in filmpjes of met Virtual Reality-brillen. Dat vraagt echt nieuwe vaardigheden van Heijmans.”

Etienne Slijpen emvi Heijmans Transferium West Deuteren.jpg