Vijf vragen aan Corinne de Milde

Investeren in ontwikkeling

Corinne de Milde startte zes jaar geleden bij de Heijmans Academie. Samen met collega Aniek Bruens stoomt zij als manager Opleiding & Ontwikkeling het opleidingsaanbod klaar voor de toekomst. Dat is meer dan vakkennis van medewerkers up to date houden. “Wij zorgen ervoor dat je blijft werken aan je persoonlijke ontwikkeling. Zodat Heijmans kan inspelen op wat de maatschappij van ons vraagt.”

28 oktober 2019

Hoe zorgt de Heijmans Academie daar voor?

“Met trainingen in drie categorieën: persoonlijke ontwikkeling, vakinhoudelijke ontwikkeling en verplichte bijscholing. Die laatste categorie betreft kennis die nodig is om ons werk te kunnen doen. Kennis die wettelijk is verplicht voor een bouwbedrijf en die herhaaldelijk moet worden getoetst, omdat wetten veranderen of de praktijk waarin we werken verandert. Die updates borgen wij als Academie.

Vakinhoudelijke ontwikkeling gaat over alles wat te maken heeft met jouw vak. Dus als je van werkvoorbereider opklimt tot projectcoördinator, is dat bijvoorbeeld een training ‘Beginnen met leidinggeven’. Maar ook vakkennis als projectmanagement, assetmanagement of BIM horen daarbij."

Corinne de Milde Heijmans Academie 5.jpg

"Onder persoonlijke ontwikkeling verstaan we het trainen van competenties die handig zijn voor jou als persoon, maar ook voor Heijmans als geheel. Denk aan time management, effectief communiceren of feedback geven. Iets wat je nodig hebt om je boodschap beter over het voetlicht te brengen, om sterker in gesprekken te staan of om jezelf beter te profileren. Handig voor jezelf, maar dat heeft natuurlijk ook toegevoegde waarde voor Heijmans: je kunt daardoor je werk beter en met meer plezier doen.”

Ook werken bij Heijmans?

Is dit voor iedereen binnen Heijmans beschikbaar?

“Jazeker. Of het nu je eerste baan is of je al lang manager bent: in elke fase van je loopbaan heb je behoefte aan al die kenniscategorieën. Waar je als starter veel bezig bent met jezelf en opbouwen van vakkennis, ligt de nadruk als je verder komt in je carrière meer op je omgeving en op strategische ontwikkeling. Wat heeft je team nodig en hoe maak ik een business plan? bijvoorbeeld. Sta je aan de top, dan volgt visie. Dat noemen we bij de Academie de ladder naar leiderschap. Voor al die treden hebben of ontwikkelen wij nu opleidingsprogramma’s."

"En het grappige is: als medewerkers zich ontwikkelen, kan hun leidinggevende niet stil blijven staan. Een transitie vraagt ook iets van leiders. Als wij horen dat veel mensen van één afdeling behoefte hebben aan specifieke kennis, kun je beter de hele club trainen, inclusief de leidinggevende. Dan kan het hele team vooruit.

Zo gaven we bij ons Strategisch Tenderbureau van Infra trainingen in overtuigingskracht, beïnvloeding en coachingsvaardigheden. Zo kunnen ze mensen waar ze geen hiërarchische relatie mee hebben, bewegen om hen informatie te leveren waar zij hun werk beter door kunnen doen. En hun leidinggevende deed mee, om te weten wat de collega’s met elkaar afspraken en hoe ze hun werk in de toekomst willen aanpakken.”

Hoe weet je wat er aan kennis nodig is?

“Voeling houden met de business, praten met collega’s in de keet of bij klanten, af en toe eens kijken bij concurrenten. Buiten je kantoor kijken is belangrijk om trends te zien en plannen daarop af te stemmen. Zo is nu in alle bedrijfsstromen kennis nodig over circulariteit. Daar ontwikkelen wij, samen met de business, een module voor. Naast de noodzakelijke focus op digitalisering, werken we ook aan een opleidingsprogramma ‘Project Control’ voor bijna tachtig medewerkers. Daar zitten soft skills in als communicatievaardigheden, maar ook hard skills als contract- en risicomanagement. Met als doel dat controllers veel meer de sparring partner worden van de business, meer dan dat ze nu zijn.

Doel is dat zij proactief zaken signaleren en tijdig bespreekbaar maken. Daar dringt onze Raad van Bestuur op aan, want de toekomst vraagt om nóg beter projectmanagement – terwijl binnen Heijmans vaak wordt gedacht dat we dit al heel goed kunnen. Wij willen straks een curriculum hebben staan waarmee Heijmans fit for future is.”

Corinne de Milde Heijmans Academie 6.jpg

Wat maakt leren bij Heijmans zo leuk?

“Ik vind het supertof om te zien als mensen groeien en daar blij van worden. Dat motiveert mij. Als een team een training heeft afgerond, check ik altijd hoe ze deze hebben ervaren en hoe ze opgedane kennis verder willen toepassen. De organisatie helpen is mijn vak én mijn drijfveer. Dat Heijmans een bouwbedrijf is dat altijd goed heeft geInvesteerd in de opleiding van hun medewerkers, maakt het een fijne werkplek.

Medewerkers die zich willen ontwikkelen, maar niet zo goed weten hoe ze dit kunnen doen, adviseer ik graag. Ze komen of alleen bij mij langs, of met hun leidinggevende. Daarnaast zijn mijn collega’s en ik proactief met de kennisbehoefte van afdelingen bezig. We haken aan bij de afdelingen op het moment dat ze hun business plannen voor het komende jaar maken. Door helder te krijgen waar ze voor aan de lat staan, welke opdrachten op ze af komen en wat ze aan kennis missen, kunnen we opleidingsplannen op maat maken. Strategisch opleiden noemen we dat, superleuk.”

Ontwikkelen op de werkplek
Ontwikkelen op de werkplek
Ontwikkelen op de werkplek

Hoe ziet de toekomst van de Heijmans Academie eruit?

“Nog meer ruimte voor eigen initiatief en maatwerk vanuit de business en inzetten van nieuwe leermethoden. Ik zie graag meer interactieve trainingen, met serious gaming bijvoorbeeld of virtual reality. Of blended learning: daarin combineer je e-learning met plenaire bijeenkomsten. Je doet dan een deel van de training thuis op de computer en tijdens de klassikale training probeer je dingen uit, oefen je en krijg je extra toelichting. Hierdoor landen bepaalde dingen al, waardoor je in je klassikale sessie efficiënter bent.

Daarbij houden we de focus op vakmanschap graag scherp. Vakmanschap is niet alleen metselen of timmeren, ook projectmanagement. Expert zijn in je vak en daarin groeien blijft belangrijk. Nieuwsgierig zijn, op de hoogte blijven van je vakgebied en van de wereld daarbuiten, helpt je om het beste uit jezelf te halen. Zelf merk ik dat kennis bijtanken me helpt om flexibel in te kunnen spelen op veranderingen in onze sector, en om innovaties te verwerken in wat ik doe. Zo blijf ik een bijdrage leveren aan een gezond Heijmans.”

Corinne de Milde Heijmans 7.jpg