Vijf vragen aan Camiel Meijneken

Viersterren hotel legt bijen in de watten

ProRail en Heijmans onthullen een bijenhotel in Utrecht. Camiel Meijneken, projectmanager bij ProRail, doet uit de doeken waar het hotel voor staat.

4 september 2014

Waarom een bijenhotel?

Bijenhotels zijn een van de kleine faunamaatregelen die we nemen. Daarmee helpen we wilde bijen overleven. Het openen van dit hotel helpt bij de bewustwording dat je bij projecten met weinig moeite iets extra’s kan doen voor flora en fauna. Zoals bij het aanleggen en onderhouden van oevers het inzaaien van een bloemrijk mengsel. En het is een mooi moment dat we zo ongeveer halverwege het MJPO, Meerjaren Programma Ontsnippering, zijn, waar we dit soort extra maatregelen meenemen. 

Wat wordt er bereikt met de faunamaatregelen?

Binnen het MJPO verbinden we met de faunamaatregelen, zoals ecoducten over en wildtunnels onder het spoor, onder andere het noorden en het zuiden van de Veluwe. Maar ook kleinere natuurgebieden worden verbonden. Door de aanleg van spoorwegen zijn veel natuurgebieden als het ware ‘doorgeknipt’. Dit herstellen we nu. Door de faunamaatregelen maken we een groot netwerk aan natuur. Het is onze bijdrage aan de Ecologische Hoofdstructuur, de EHS.

ecoduct 9166.jpg

Gaat al die aandacht voor natuur niet ten koste van een goed functionerend spoor?

De natuur is geen kerntaak natuurlijk. Dat is zorgen voor een veilig en betrouwbaar spoornetwerk. Maar duurzaamheid is wel belangrijk, het is een van onze strategische thema’s. Collega’s worden enthousiast wanneer ze merken dat ze met tunnels, inzaaien van bloemen langs het spoor en bijenhotels redelijk eenvoudig steeds meer mooie natuur maken.

Wat is er bij opdrachtnemers veranderd?

De aannemers die we inschakelen binnen MJPO vliegen het vaak eerst aan als een bouwproject, maar wanneer ze na een tijdje bijvoorbeeld dierensporen zien dan vinden ze het toch wel mooi. Dieren hebben natuurlijk geen berichtje gekregen dat er een duiker of een tunnel is aangelegd voor ze. Dat ze het vinden, geeft aan dat we het goed doen.

Bij Heijmans betalen de ervaringen met de faunamaatregelen zich ook uit. Elk project is er een verbetering en jullie worden steeds proactiever door onder andere zelf al met omwonenden gesprekken te voeren over de werkzaamheden. Dat is precies de bedoeling. Hou dat vast en gebruik het ook bij projecten langs bijvoorbeeld weg en water. Met minimale inspanningen neem je goede maatregelen voor flora en fauna. 

Dieren krijgen natuurlijk geen berichtje dat er een duiker of een tunnel is aangelegd voor ze.

Hoeveel sterren heeft het hotel dat nu wordt geopend?

Ha ha, goede vraag. Het is een toplocatie in hartje Utrecht. Er zijn ruime kamers, het is mooi materiaal dat robuuste eiken. Alleen geen ontbijt, maar dat regelen de bijen zelf wel. Ik zeg vier sterren.

opening-bijenhotel-1600.jpg

De opening van het Bijenhotel De Inktpot, voor het gelijknamige hoofdkantoor van ProRail in Utrecht.