Vijf vragen aan Bouwe Taverne

Beleggen met duurzaam kompas

Hoe duurzaam is beleggen in de bouw? Daar is volgens Bouwe Taverne, voormalig bestuurslid en adviseur duurzaam ondernemen van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), geen eenduidig antwoord op te geven. Je moet het echt per bedrijf bekijken. Wat een bedrijf interessant maakt, is zijn bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken.

24 februari 2016

Hoe beoordeel je een bedrijf op duurzaamheid?

Duurzaamheid gaat voor ons veel verder dan een extra punt winnen op iets als een EPC norm of het reduceren van de CO2-uitstoot. Essentieel vind ik dat het bedrijf met zijn aanbod van producten en diensten echt inspeelt op een maatschappelijke behoefte. Er zijn genoeg bouwbedrijven die alleen voor zichzelf ‘in business’ zijn. Van een beursgenoteerd bouwbedrijf verwacht ik meer. Het moet invulling kunnen geven aan zijn maatschappelijke rol in de samenleving. Bijdragen aan de kwaliteit van je woon- en werkomgeving en de openbare ruimte.

De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) is een index die de energetische efficiëntie van nieuwbouw aangeeft.

Vind je dat Heijmans hier voldoende op inspeelt?

Heijmans speelt met een aantal producten en innovaties heel goed in op ruimtelijke en binnenstedelijke vraagstukken. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Heijmans ONE, waarmee je een antwoord geeft op de woonwensen van young professionals en tegelijkertijd braakliggend binnenstedelijk gebied nieuw leven kunt inblazen.

IMG_4029-cropped.jpg

Met de VBDO komen Bouwe Taverne (links) en collega Ingmar Schuurmans op voor de belangen van institutionele en particuliere beleggers die willen bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Maar het kan nog beter, of het kan in elk geval nog beter zichtbaar gemaakt worden. Wat is de visie van Heijmans bijvoorbeeld op de manier waarop je met huisvesting kunt inspelen op de toestroom van vluchtelingen? Welke oplossingen heeft Heijmans voor de problematiek van het scheefwonen? Welke sociaal-maatschappelijke doelen kun je realiseren met transformatie van bestaande gebouwen en hoe kun je daarmee een nieuwe impuls geven aan een gebied? Laat zien hoe het bedrijf daar naar kijkt, welke oplossingen mogelijk zijn en wat dit betekent voor alle betrokken partijen. Zo kun je een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat. Daag de wereld uit en daarmee ook jezelf.

Hoe presteert de bouwsector op duurzaamheid en hoe doet Heijmans het?

De VBDO doet veel onderzoek naar de duurzaamheidsprestaties van beursgenoteerde bedrijven en benchmarkt deze ook. De bouwsector zit in de middenmoot. De laatste jaren zijn echter zowel het bedrijfsproces als de eindproducten sterk verduurzaamd. Een fenomeen als de CO2-prestatieladder heeft daar ook zeker aan bijgedragen. Maar daarnaast is het belangrijk dat bouwbedrijven intrinsiek gemotiveerd zijn om te verduurzamen. Niet enkel omdat de klant het vraagt.

Binnen jullie bedrijfsstrategie ‘De contouren van morgen’ speelt duurzaamheid een belangrijke rol. Dat heeft inmiddels ook al geleid tot innovaties zoals het duurzame asfalt Greenway LE. Ook met thema’s als natuurinclusief bouwen en het denken in termen van natuurlijk kapitaal is Heijmans pro-actief bezig. Niet vreemd dus dat Heijmans afgelopen jaar een gedeelde eerste plek scoorde in onze benchmark voor de bouwsector.

Welke uitdagingen zie je de komende jaren voor de bouwbranche?

Ik zie fikse uitdagingen op het gebied van duurzame renovatie en transformatie. Je redt het niet met nieuwbouw alleen. ‘Nul op de meter’ initiatieven voor de bestaande woningvoorraad, het energieneutraal maken van gebouwen, het aanbieden van passende woningen voor elke generatie – vooral ook de jongere generaties. Daar valt nog veel winst te behalen. De politiek kan niet alles oplossen, het bedrijfsleven moet het doen.

Door conceptmatig denken en prefab realisatie kan de bouw grote stappen zetten naar een meer geïndustrialiseerd bouwproces

Verder kan de bouw nog grote stappen zetten naar een meer geïndustrialiseerd bouwproces. Hoe? Dor in de basis meer conceptmatig te denken en meer prefabricage toe te passen. Dat heeft zowel bedrijfseconomische als maatschappelijke waarde. Het is kostenefficiënt, maakt sneller bouwen mogelijk met minder risico’s, minder overlast en onder betere arbotechnische omstandigheden.

18 workinprogress3-2000.jpg

Samen met MX3D print Heijmans een metalen brug over de gracht aan de Oudezijds Achterburgwal. Het MX3D-project is de volgende stap in de ontwikkeling naar een meer geautomatiseerde bouwplaats.

En welke opdracht zie je specifiek voor Heijmans?

Heijmans is op een aantal vlakken echt vernieuwend, maar moet nu met innovatie tot schaalvergroting komen. Leg die uitdaging actief bij klanten neer en maak ze deelgenoot om samen de volgende stap te kunnen zetten: van een pilotproject naar een bredere toepassing, denk bijvoorbeeld aan de Glowing Lines. Het gaat dus om het loslaten van het denken in projecten en veel meer om denken in programma’s. Een duurzame productiewijze is hierbij niet het issue maar veel meer een hygiënefactor: je moet ervan uit kunnen gaan dat dat sowieso in orde is.

En last but not least: herstel van winstgevendheid is de grootste opdracht voor Heijmans. Een duurzaam bedrijf is een bedrijf dat vanuit een stabiele financiële basis continuïteit en meerwaarde kan bieden aan klanten en opdrachtgevers, medewerkers en partners, investeerders en beleggers.