Vijf vragen aan Ben Kies

Veranderen kan alleen met elkaar

Digitaal werken is niet alleen iets voor BIM-managers, maar biedt kansen voor iedereen bij Heijmans. Je werkt sneller en gemakkelijker en speelt zo beter in op de wensen van je opdrachtgevers en eindgebruikers. Ben Kies, BIM-manager Woningbouw, is een onvermoeibaar pleitbezorger van digitaal bouwen en helpt zijn collega’s over de eerste digitale hordes.

9 november 2017

Zat je altijd al met je hoofd in de enen en nullen?

“Kan het sneller en gemakkelijker, dan heeft het mijn interesse. Ik ben een beetje lui namelijk. En digitaal werken is nu eenmaal sneller en gemakkelijker. Daarom heb ik het mezelf van jongs af aan aangeleerd. Tijdens mijn studie Bouwkunde was digitaal bouwen geen lesstof. Maar ik onderzocht zelf wat er kon met de software die toen beschikbaar was. In plaats van leren schetsen op een schetsrol, toen verplicht, zette ik mijn bouwtekening in Autocad. Tegendraads ja. Maar onze docenten waren nog helemaal niet zover.”

Wat is dat eigenlijk, BIM?

En toen moest je bij Heijmans met je voeten in de klei?

Ben Kies Heijmans digitalisering bouw 6.jpg

“Dat wilde ik graag, onderop beginnen. Als werkvoorbereider op het project Bosrijk in de Efteling zette ik wel meteen de eerste stap naar digitaal bouwen. Want eerst kreeg ik twee enorme tekeningen binnen en die moest ik naast elkaar uitspreiden om ze te kunnen controleren. Ging me veel te langzaam. Dus vroeg ik ze digitaal op en legde die over elkaar heen in de computer.

Zo liet ik mijn collega’s zien dat ik op deze manier sneller fouten kon opsporen. Natuurlijk moest ik ze overtuigen, maar ze vertrouwden op mijn kennis. Mijn ervaring op de projecten maakte wel duidelijk dat digitalisering verderop in de keten veel zou verbeteren. Dus in eerste instantie wilde ik zelf sneller en gemakkelijker werken, maar ik zag al snel dat ik mijn collega verderop in het proces daarmee ook kon helpen."

"69 procent van de projecten van Vastgoed en Woningbouw worden al in BIM uitgevoerd"

"Net als andere BIM-managers ben ik gevraagd voor Vastgoed en Woningbouw een ambitie op te stellen om digitalisering te helpen versnellen. En ik ben verantwoordelijk voor de uitvoering, dus mijn collega’s helpen bij deze verandering. Ik draag graag bij aan de bewustwording dat digitalisering niet eng is, maar dat het ons vooruit kan helpen omdat we dan sneller en efficiënter werken. De gedachte dat we bij Heijmans veel winnen bij het digitaliseren van onze werkprocessen heeft nu inmiddels postgevat.”

Hoe help je je collega’s dan verder? Trainingen?

Trainen wil ik het niet noemen, veel te schools. Bouwen kunnen we al, zeg ik altijd, zie digitalisering als een update van je kennis. Je hebt je jaren ervaring in het bouwproces nog steeds hartstikke hard nodig. Je zet het alleen anders in.

Het is aan mij om mijn collega’s in de werkvoorbereiding en de uitvoering te verleiden tot een kennismaking met BIM. Eigenlijk ben ik een soort verkoper, als ik iemand niet kan overtuigen dat digitaal werken zijn of haar functie leuker maakt, heb ik het niet goed aan de man gebracht."

"Mijn streven is dat iedereen met BIM kan werken en zelfstandig kan nadenken over wat het betekent voor zijn of haar functie. We doen dit nu sinds 2016 en maken grote sprongen. Naast één plenair opleidingsmoment, zijn er twee BIM-coördinatoren per vestiging verantwoordelijk voor de verdere begeleiding. Collega’s kunnen daar op ieder moment terecht. We zeggen altijd: ‘Gun jezelf voldoende vlieguren om je digitaal bouwen eigen te maken’. De echte motivatie komt als je ziet wat het je concreet oplevert.”

Ben Kies Heijmans digitalisering bouw 1.jpg

Welke obstakels kom je tegen?

“Een werkvoorbereider of uitvoerder is een puzzelaar. Hij moet een ontwerp op tijd en binnen budget voor elkaar zien te krijgen en staat dus onder enorme druk. En als er gecontroleerd moet worden en er geen fouten mogen worden gemaakt, is papier bekend en betrouwbaar. Heb je ook lekker veel overzicht.

Ook de officiële keuringen zijn niet digitaal: er kan alleen worden gestempeld op papier. Dus wordt het 3D-model weer uitgeprint en is dat het document waarmee verder wordt gewerkt. De belangen zijn heel groot en op bepaalde momenten mag het gewoon niet mis gaan. Begrijpelijk dus dat het superspannend is om over te stappen naar een digitaal werkproces."

Buitenplaats VR render.png

BIM-model van woningbouwproject De Buitenplaats van Ruytenburch in Vlaardingen.

Een van de senior werkvoorbereiders kwam onlangs naar me toe om te vertellen dat hij ontzettend boos was. ‘Van jou moet ik alles anders doen’. Dan hang ik de psycholoog uit. We gaan samen achter zijn laptop zitten, ik luister goed en help hem er doorheen. Rode draad is dan onze gedeelde liefde voor techniek.

Het zit allemaal tussen de oren. Angst en onzekerheid over nieuwe werkwijzen, daar moet je eerst vertrouwen in krijgen. Je houdt liever vast aan wat je al deed, dat geeft grip. Uiteindelijk is deze collega mijn grootste ambassadeur geworden: hij verdiept zich in de software uit nieuwsgierigheid. Nu loopt ‘ie bij me binnen om te zeggen dat hij de planning heeft aangepast; hij kan veel sneller werken. ‘Als ik op jullie moet wachten’, zucht hij dan.”

Dus we mogen de toekomst zonnig inzien?

“Ik ben heel trots op wat we tot nu toe hebben bereikt: 69 procent van onze woningbouwprojecten zijn al volledig in BIM uitgevoerd. Binnen Heijmans zijn we daarmee koploper.

Pas op, als werkvoorbereiders en uitvoerders eenmaal digitaal werken, gaat het hard. Zij zullen heel snel groeien in hun kennis van BIM en als bedrijf moet je ze dan wel kunnen bijbenen. Anders zijn ze weg, naar een plek waar het wel sneller gaat. Hun leidinggevenden zullen dus ook digitaal moeten gaan werken, anders hebben ze het gevoel grip te verliezen. Dus digitaal groeien is een must. Sta je verder van de techniek af, dan begrijp ik dat dit lastiger is. Maar het is geen excuus. Veranderen doe je alleen met elkaar.”