Vijf vragen aan Astrid Sanson

Minder parkeren voor meer kwaliteit

Rotterdam werkt aan de City Lounge: een binnenstad waar het prettig verblijven is. De auto moet daarvoor ruimte afstaan aan fietsers en voetgangers. De stad plukt er duidelijke vruchten van. Astrid Sanson, directeur Binnenstad en Stedelijke Kwaliteit van de gemeente Rotterdam toont de voordelen van het beperken van ruimte voor auto’s.

7 november 2014

Hoe draagt een parkeerbeleid bij aan de kwaliteit van een stad?

Het doel is om meer gelijkwaardigheid tussen voetgangers, fietsers en automobilisten in onze stad te krijgen. We zijn niet automobilisten aan het pesten maar proberen de auto wel zoveel mogelijk uit de binnenstad te houden. Met Park and Ride terreinen, waar je overstapt op openbaar vervoer, en Park and Walk garages aan de rand van de binnenstad bieden we automobilisten alternatieven. Daardoor kunnen we de City Lounge waarmaken: een prettige binnenstad met meer ruimte voor groen, fietsers en voetgangers. En dat levert geld op.

20141105_heijmans_dsv__R9B7584-1600.jpg

Parkeren is toch een bron van inkomsten? Die mis je dan.

Diverse onderzoeken hebben al aangetoond dat wandelaars meer in het laatje brengen. Als mensen in een ruimte prettig kunnen verblijven, geven ze er meer geld uit. Voor de kwaliteit van de openbare ruimte kunnen we de som ook maken. 1 Euro nu investeren in de openbare ruimte levert over vijftien jaar 2,5 keer meer waarde op. Die investeringen zijn dan ook nog eens vanaf het begin af aan zichtbaar doordat je een mooiere omgeving hebt.

Hoe reageren bewoners en bezoekers van de stad op dit beleid?

Overwegend positief. We meten alles, niet alleen het financiële. In de afgelopen zes jaar dat we nu aan de City Lounge werken zien we een toename van het aantal bezoekers, bewoners, en ook werknemers. Ondanks de crisistijd hebben wij zelfs in onze binnenstad een lichte toename van het aantal mensen dat er werkt. Het aantal fietsers neemt enorm toe. In het autogebruik zien we juist een lichte afname. Dat heeft naast ons beleid ook andere redenen: het OV wordt steeds beter en jongeren kopen ook minder snel een eigen auto. En zoals jullie bij het Timmerhuis ook car sharing aanbieden, dat is de toekomst. Waarom zou je nog twee auto’s in de binnenstad willen hebben? Heb je überhaupt wel een eigen auto nodig eigenlijk?

20141105_heijmans_dsv__R9B7558-1600.jpg

De heringerichte Meent in Rotterdam.

Dit programma verlegt de aandacht van alleen maar bouwen naar de meer zachte factoren die bij stadsontwikkeling komen kijken, zoals mensen verleiden tot wandelen of fietsen, meer groen, activiteiten en evenementen op straat. Acht jaar geleden had je tussen de terrassen en de trottoirs vaak nog afschermingen staan. Dat hebben we verboden. Ondernemers klaagden daar eerst over, maar nu zie je dat mensen eerder een terras opzoeken, dat het contact tussen terras en openbaar gebied prettiger is geworden en dat het veiligheidsgevoel van mensen is toegenomen.

Hoe ga je om met alle betrokken partijen?

In deelgebieden overleggen we met allerlei betrokken partijen zoals scholen, musea, winkeliers, bewoners of een ziekenhuis. Iedereen vertelt wat hij zelf doet voor een hogere kwaliteit van de binnenstad en we bepalen wat we gezamenlijk doen om het gebied te verbeteren. Dat gaat onder andere over duurzaamheid, groener maken van de omgeving en economische activiteiten. Daar zie je dat partijen doordat ze elkaar beter leren kennen, samen tot betere initiatieven komen die je vaak vooraf niet kon bedenken.

Hoe ziet de binnenstad van Rotterdam er over tien jaar uit?

Dan hebben we een nog gezelliger binnenstad! We zijn inmiddels zes jaar bezig en ongeveer op de helft van ons Binnenstadsplan. Onze volgende uitdaging ligt bij de fiets. We zien een 10% toename in het gebruik van de fiets. Daarvoor moeten onder andere betere en bredere fietspaden en veel extra stallingsmogelijkheden komen. Daar gaan we dan ook sterk op inzetten.