Meelopen met Rob Ligtenberg

Overleggen en vooruitkijken

Vrij snel na zijn studie Verkeerskunde kwam Rob Ligtenberg bij Heijmans terecht. Hij startte op de infrastructurele spoedprojecten, groeide door en kreeg er steeds meer taken bij. Inmiddels is Rob omgevingsmanager en werkt hij voornamelijk aan een langdurig onderhoudscontract in opdracht van Rijkswaterstaat. “Mijn werk? Overleggen, vooruitkijken en afstemmen.”

Rob Ligtenberg

 

Maandag

Mijn week begint vaak met een overleg met de omgevingsmanager van Rijkswaterstaat. Dat is onze opdrachtgever in het contract van onderhoud aan de wegen in Oost-Brabant. We bespreken de planning, de risico’s en wat er speelt.

 

Mijn belangrijkste taak is het omgevingsproces van wegenonderhoud in dit perceel – van planning tot uitvoering - in goede banen te leiden. Dat begint al meer dan een half jaar van tevoren. Dan kijken we met de betrokken disciplines wat er precies gedaan moet worden en hoe we dat aanpakken. Moet er een weg dicht, dan is het zaak om zo snel mogelijk een planning te maken. Een uitdaging, omdat je rekening moet houden met evenementen, spoorwerkzaamheden, andere wegwerkzaamheden, Heijmans’ interne planning en de mogelijkheden voor omleidingsroutes.

 

Dinsdag

Vandaag heb ik een overleg met de omgevingsmanagers van de aannemers van omliggende gebieden. Doel is te bekijken waar we werkzaamheden kunnen combineren. Als wij een weg afsluiten en het verkeer omleiden om het asfalt te vernieuwen, kunnen zij op dezelfde weg een stuk verderop het groenonderhoud doen.

Daarna bel ik met onze ecoloog die vertelt over de vleermuisroute die een van onze werkvakken kruist. Samen bespreken we wat we kunnen doen om de dieren zo min mogelijk te verstoren. Als de tijdelijke verlichting in het werkvak niet te hoog is, kunnen de vleermuizen ongestoord vliegen. Dat neem ik mee in het volgende uitvoeringsoverleg.

Woensdag

"Goede communicatie is essentieel om negatieve aandacht voor het project te voorkomen"

Vergaderdag met het kernteam. We bekijken hoe het staat met de uitvoering, waar we nog niet uitkomen en welke informatie daarvoor nodig is. Aansluitend heb ik een overleg met collega-omgevingsmanagers. Mijn hoofdprojecten zijn infragericht, maar binnen Heijmans zijn veel meer omgevingsmanagers. Het is verfrissend om te horen hoe zij omgevingsissues aanpakken.

 

Vergunningen-middag. Per werkvak bepalen we welke noodzakelijk zijn. Als we met bepaalde werkzaamheden veel geluid produceren, moeten we een ontheffing aanvragen op de Algemene plaatselijke verordening. Samen met de omgevingscoördinator en ondersteund door de vergunningscoördinator zorg ik ervoor dat alle benodigde vergunningen op tijd zijn aangevraagd.

 

Donderdag

Naast werken aan het onderhoudscontract van Rijkswaterstaat, zijn er ook een paar kleinere opdrachten waar ik me mee bezighoud.

Een tijdje terug werkten we aan het aanpassen van de openbare verlichting op het knooppunt Kleinpolderplein in Rotterdam. Binnen een straal van 200 meter van een project informeren we bewoners met bewonersbrieven en ga ik waar nodig persoonlijk langs. In dit geval werden straten afgesloten en kon in de nacht geluidsoverlast ontstaan. Dat moet je goed communiceren, want je wilt negatieve aandacht voor het project – online of in de media – voorkomen.

 

Ook bekijk ik vandaag een tender voor een onderhoudsproject aan een provinciale weg. Vanuit mijn rol als omgevingsmanager en achtergrond in verkeerskunde, word ik vaak gevraagd om tenders te beoordelen. Erg leuk om zo ook mijn bijdrage te kunnen leveren aan andere projecten.

 

Vrijdag

Rijkswaterstaat vroeg ons of we willen helpen bij de organisatie van een gezinsdag, waarbij familieleden kunnen kijken bij de werkzaamheden op de A50. Dat pak ik op en bespreek ik met het team. Leuk om mensen te laten zien wat we doen, dus vandaag overleg ik met de omgevings-coördinator hoe we dat doen.

 

Van tevoren weet ik nooit hoe mijn week loopt en het is dan ook erg fijn dat ik alles flexibel kan indelen. Ik ben altijd bereikbaar, mijn privételefoon is ook mijn werktelefoon.

Daar staat tegenover dat ik om de week op vrijdag ouderschapsverlof heb en thuis ben bij mijn dochter van bijna 1 jaar.

Wat ik ook erg fijn vind bij Heijmans, is dat je inhoudelijk kunt doen wat je leuk vindt. Je moet je wel bewijzen, maar als je iets wilt, zijn hier kansen genoeg.

 

Wil je meer weten over deze baan?