Meelopen met Myrte van Kempen

Je krijgt hier veel kansen

Geen probleem te groot, geen oplossing te ver: business projectleider Myrte van Kempen (25) haalt haar werkplezier uit het continu zoeken naar verbeteringen en het oplossen van problemen en knelpunten. Ze studeerde hbo bedrijfskunde, deed haar afstudeeropdracht bij Heijmans en bleef. Nu werkt ze met haar team aan het verbeteren van het klantsysteem én volgt ze een master Risicomanagement. 

Myrte van Kempen

 

Maandag

Samen met mijn team werk ik aan het vervangen van het klantsysteem, zodat het zo goed mogelijk aansluit bij de woningkoper. Daarvoor voeren we allerlei verbeteringen uit. Die zijn heel divers en gaan bijvoorbeeld over het meten van klanttevredenheid, het voorkomen van onnodige handelingen of het verbeteren van de communicatie. We hebben bijvoorbeeld met de klantenservice geanalyseerd hoe we woningkopers beter kunnen informeren, zodat zij minder vaak contact hoeven op te nemen met Heijmans over hun nieuwe woning.

 

Mijn team werkt aan de digitale kant van dit verhaal. Dat doen we volgens de scrum-methodiek. We denken na over oplossingen, toetsen ons idee bij collega’s, werken het uit, nemen het op in de planning en ontwikkelen het in een sprint van twee weken. Daarna demonstreren we het aan collega’s om te toetsen of wat we bedacht hebben ook aansluit bij de gewenste veranderingen. Mijn rol is tweeledig: in kaart brengen wat nodig is om te kunnen groeien naar de gewenste situatie en zorgen dat we op tijd het juiste opleveren.

 

Elke dag, dus ook vandaag, beginnen we met een daily stand. Dat is ook een onderdeel van scrum. Dan staan we maximaal een kwartier bij elkaar en vertelt iedereen wat hij gisteren heeft gedaan, wat hij vandaag gaat doen en waar obstakels liggen. Zo ziet iedereen wat er loopt en leer je van elkaar.

 

Dinsdag

Vandaag hebben we een workshop met 18 collega’s van Vastgoed & Woningbouw. In een paar uur tijd halen we een heleboel informatie op. Op basis van deze informatie beschrijf ik waar we naartoe willen, wat het ideale proces is en hoe dat impact heeft op het huidige proces.

Het leukste aan mijn baan is het continu kijken of je het beter kunt doen. Vaak zitten problemen dieper dan mensen denken. Ik vind het fantastisch om te kijken waar de échte zere plek zit en dan een goed proces of een goede techniek achterlaten waarmee je iets oplost.

Woensdag

Om de week rijd ik op woensdag naar Amersfoort om met het programmateam de voortgang te bespreken van alle verbeterprojecten binnen Heijmans. Halen we de kwaliteit? Wat zijn risico’s, welke beheersmaatregelen zijn nodig? Wat ligt binnen mijn invloed en wat erbuiten? 

 

In dat laatste geval pakt een ander het op. Met dit overleg blijf ik ook op hoger niveau aangesloten.

Ja, ik doe veel dingen naast elkaar. Hiernaast ben ik namelijk ook nog coördinator van een programma met als doel het aantal klachten van woningkopers terug te dringen. Dat allemaal managen is een uitdaging. Voor mij is het een kwestie van goed plannen. Ook probeer ik zo veel mogelijk voor te bereiden, zodat ik de rest (hopelijk) één stap voor ben. Gelukkig heeft elk project een soortgelijk stramien, dat geeft houvast.

 

Donderdag

Voor de IT-projecten is donderdag letterlijk d-day. Dan zetten we alles op scherp. In de ochtend starten we de nieuwe sprint met een pokerplanning. Dan schatten we met elkaar in hoe complex we denken dat de volgende sprint is. Dat doen we door er allemaal een cijfer aan te geven en dat toe te lichten. Na deze meeting weten we wat ons doel is en wat er van iedereen wordt verwacht. In de komende twee weken pakken de developers met elkaar de punten op.

Donderdagmiddag geven we de demo van de afgelopen sprint. Daar zitten collega’s uit het hele bedrijf bij.

 

Tijdens zo’n demo laten we zien wat we hebben gebouwd en hoe zij het kunnen gebruiken. De opkomst is altijd goed, mensen vinden het leuk om te zien wat we zo snel opleveren. En de feedback is heel waardevol voor ons om de kwaliteit direct te verbeteren.

Vrijdag

Vrijdag is mijn studiedag. Ik doe een master Risicomanagement, dus ik zit regelmatig met mijn neus in de boeken. Elke zes weken lever ik twee opdrachten in. Nu ben ik bezig met het onderzoeksvoorstel voor mijn thesis. Ik neem altijd voorbeelden uit mijn werk, want ik vind het belangrijk dat de organisatie er iets aan heeft. En van Heijmans krijg ik die ruimte ook.

Het is een mooi vervolg op mijn vorige studie, bedrijfskunde aan de Avans Hogeschool. Het leukste van die opleiding vond ik het projectmatig werken. We kregen elke tien weken een opdracht met een organisatorisch probleem.

 

Ik vind het fantastisch dat Heijmans zo bezig is met vernieuwen, verbeteren en innoveren

In groepsverband maakten we een adviesrapport of concrete middelen om te implementeren. In het vierde jaar voerden we in duo’s een opdracht uit bij een organisatie. Zo ben ik bij Heijmans terechtgekomen.

 

Met mijn partner heb ik onderzoek gedaan naar het continu verbeteren van onderhoud in prestatiegerichte contracten. We hebben hier een procesmodel voor opgesteld en succesvol de opleiding samen afgerond.

Ik vind het fantastisch dat Heijmans zo bezig is met vernieuwen, verbeteren en innoveren. Er zijn veel betrokken medewerkers die daar hun steentje aan bijdragen. Ik zie dat overal terug, ook bij mezelf. Ik krijg ruimte om een studie te doen, om me te mogen ontwikkelen, om in de Ondernemingsraad te zitten. Je krijgt hier echt veel kansen.