Hoe staat het met... ZGT Almelo

Centrale IC maakt ziekenhuis efficiënter

ZGT, locatie Almelo krijgt een compleet nieuwe intensive care met zestien eenpersoonskamers. Bijzonder aan dit project is dat het grotendeels wordt ingepast binnen de bestaande contouren van het ziekenhuis. Dat heeft behoorlijk wat impact op de gebruikers en brengt technische uitdagingen met zich mee. Projectleider Gert-Jan Groothuys van ZGT toont de vorderingen.

23 maart 2016

De nieuwe intensive care (IC) van het ziekenhuis in Almelo wordt intern naar een centrale plek verhuisd, vlakbij de operatiekamers en de verpleegafdelingen. Om ruimte te maken is de voormalige kraamafdeling verhuisd naar een tijdelijke locatie in het ziekenhuis. Als de nieuwe IC klaar is wordt de oude IC omgebouwd tot een nieuwe kraamafdeling. ZGT gaat zo efficiënt om met de beschikbare vierkante meters.

ZGT-Almelo.jpg

Onderdeel van de nieuwe IC zijn ook kantoorruimtes, personeelsruimte, piketruimte voor intensivisten, familiekamers, wachtkamers, spreekkamers, opslag voor schoon linnen, backoffice en een ontvangstbalie.

Meer privacy, minder onrust

De IC bestaat straks uit twee IC-units met ieder acht eenpersoonskamers. Twee van de acht kamers worden uitgevoerd als ‘gesluisde kamers’ met luchtdrukhiërarchie. De sluis zorgt ervoor dat virussen zich niet via de afdeling kunnen verspreiden. Gert-Jan: “Iedere kamer krijgt een tillift, camerabewaking, nieuwe klimaattechnieken, een klimaatplafond en nieuwe medische pendels. Alle kamers zijn technisch voorbereid op een mobiele nierdialyse.”

Per unit komt er een teampost, medicijnruimte en een steriele opslag. Op de kamers is meer privacy voor de patiënt. “Via een kleine, decentrale teampost op de gang kan het personeel buiten de kamer overleggen en ondertussen zicht houden op de patiënt. Dat zorgt voor veel rust ten opzichte van de grote centrale teampost die de IC nu heeft. Het personeel krijgt straks de medische alarmen op een mobiel device binnen. De uitwerking van dit alarmeringssysteem is nog in volle gang. Uitgangspunt is het minimaliseren van prikkels voor de patiënt. Tegelijk moet er overzicht blijven voor het personeel, ondanks de afgesloten IC-kamers. Dit alles met als doel om het herstel van de patiënt te bespoedigen.”

Ontwerptraject

“De overgang naar eenpersoonskamers is een ingrijpende verandering voor het medische personeel. Het vraagt om een andere manier van werken en nieuwe processen. Tijdens het ontwerptraject hebben we daardoor steeds moeten schakelen tussen huidige situatie en gewenste, toekomstige situatie. Dit vraagt veel van het inlevingsvermogen van zowel gebruikers als ontwerpers. Er zijn namelijk vooral ervaringen vanuit de bestaande IC. Tijdens het proces kwamen er steeds nieuwe inzichten en daar hebben we samen met het bouwteam, dat bestaat uit Plegt-Vos (bouwkundig), Heijmans (W-installaties), Winkels (E-installaties), MAS Architectuur en Royal HaskoningDHV (adviseur), goed op ingespeeld door vrijheden in het ontwerp in te bouwen. Het gaat hier om een inpandige verbouwing, wat betekent dat we te maken hebben met een bestaande kolommenstructuur waartussen alles moet plaatsvinden. De kaders zijn hiermee heel duidelijk, maar het geeft ook beperkingen aan het ontwerp.”

Proefopstelling

Er zijn verschillende varianten voor de nieuwe kamers gemaakt, om ze in de bestaande structuur te kunnen passen. Behalve de oppervlakte is de vorm van de kamers belangrijk, het liefst vierkant. Gert-Jan: “Door de bestaande kolommenstructuur en het beschikbare totaaloppervlak hebben we de kamers wat smaller moeten maken. Om te kijken hoe dat uitpakte hebben we op de bouw proefkamers gemaakt, zodat we bijvoorbeeld met het indraaien van bedden konden oefenen.”

Er is ook een proefkamer gemaakt om de nieuwe pendels te testen. Dit is een plafondvoorziening voor medische gassen, elektra-aansluitingen en data-punten, maar ook voor het plaatsen en ophangen van apparatuur. Zo’n pendel weegt bijna 1.000kg. Gert-Jan: “We hebben op specifieke plekken in het plafond extra wapening moeten toepassen om de pendels en de tilliften op te kunnen hangen. De pendels zijn voorzien van LED-verlichting en de kamers worden voorzien van biodynamische LED-verlichting om het dag- en nachtritme te simuleren voor de patiënt.”

Geluidshinder beperken

De omliggende afdelingen zijn continue bezet; 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Met deze afdelingen hebben we duidelijke afspraken gemaakt over geluidsoverlast. Gert-Jan: “Tussen 13:00u – 15:00u voeren we geen werkzaamheden uit die overlast leveren, zoals hak- en boorwerkzaamheden. Soms wordt het door een overijverig iemand vergeten, maar het duurt niet lang voordat we daar een melding van krijgen. Het is belangrijk dat we daar als bouwteam adequaat op reageren. Zolang we dat blijven doen is er ook meer medewerking vanuit de omgeving.”

De zwaarste ingreep was het verwijderen van de stabiliteitswand. De patiënten en de afdelingen zijn vooraf goed ingelicht over de werkzaamheden en er zijn oordoppen uitgedeeld. Overlast is vervelend, maar er is meer begrip als men weet wat er gaat gebeuren. We kunnen het ziekenhuis helaas niet sluiten voor dit soort werkzaamheden, dus we hebben goed gezocht naar een geschikt moment.”

Heijmans-ZGT-Almelo-intensive-care-8.jpg

Om de zestiende kamer te realiseren is er een opening gemaakt in een dragende wand. Op de verdieping eronder is een nieuwe staalconstructie gemaakt om de draagkracht over te kunnen brengen.

Luchtbehandeling

Op het dak, boven de IC wordt een flinke dakopbouw gemaakt waar de luchtbehandelingskasten in komen te staan met een inhoud van 12.000m3 per kast. Om de kasten te kunnen dragen is er een stalen frame gemaakt die rust op de bestaande kolommen. Via een sparing in het dak gaan de leidingen naar de onderliggende IC. De kasten zijn technisch zo ontworpen dat de IC-units afzonderlijk van elkaar kunnen draaien.

Heijmans-ZGT-Almelo-intensive-care-12.jpg

Om de luchtbehandelingskasten te kunnen dragen is er op het dak een stalen frame gemaakt die rust op de bestaande kolommen.

Heijmans-ZGT-Almelo-intensive-care-4.jpg

De leidingen van de IC worden straks aangesloten op de hoofdleidingen van de koeling, warmte, stoom en de medische gassen. Het ziekenhuis gaat dan een dag ‘van het zuurstof af’. Door tijdelijke voorzieningen kan het ziekenhuis gewoon in bedrijf blijven.

Ervaring

De oplevering van de IC staat rond de bouwvak op de planning. “De tijd is zeer kort, maar op de werkvloer merken we daar weinig van door een goede planning. Bovendien heeft het bouwteam al een keer kunnen ‘proefdraaien’ bij de verbouwing van de geboortezorg. We kennen elkaar en we weten wat elkaars specialiteiten zijn. Met datzelfde bouwteam gaan we straks ook de kraamzorg maken op de oude plek van de intensive care. Ook dat maakt het ziekenhuis efficiënter.”