Hoe staat het met... Waterwolftunnel

Lessen uit eerder onderhoud

De Waterwolftunnel, waardoor de N201 onder de Ringvaart bij Haarlemmermeer duikt, is ruim een jaar in gebruik. Het onderhoud van deze verbinding tussen Aalsmeer en Schiphol voert Heijmans uit in samenwerking met Siemens en in opdracht van Arcadis. Werkvoorbereider Tim Leenders maakt helder wat het onderhouden van deze tunnel inhoudt.

26 november 2014

Waterwolftunnel, een naam die klinkt als een eng zeemonster, het overzeese neefje van het monster van Loch Ness. De tunnel ontleent echter zijn naam aan de omgeving. Waterwolf was een bijnaam van het Haarlemmermeer, vanwege het woeste en landvretende karakter van het meer. De Waterwolftunnel heeft een gesloten deel van ongeveer 700 meter en een deel van 300 meter met een open bak. Twee van elkaar gescheiden tunnelbuizen bieden ruimte aan 2 x 2 rijstroken. Tussen de tunnelbuizen ligt het middentunnelkanaal, dit is bedoeld als technische ruimte en tevens als vluchtroute.

19-WWT-1600.jpg

De Waterwolftunnel heeft een gesloten deel van ongeveer 700 m en een deel van 300 m met een open bak.

Schoon areaal

Tim: “We voeren hier preventief onderhoud uit waarmee we zorgen dat alles in orde is en de kans op ongevallen afneemt. Incidenten komen echter altijd voor. Lading valt van een vrachtwagen, een auto raakt de geleiderail. Het is aan ons om schade aan het wegdek en wegmeubilair vervolgens te herstellen. In november hadden we alweer onze vijfde onderhoudsnacht. Op dat soort momenten is de hinder zo minimaal mogelijk en kunnen onze mensen veilig werken.” 

De onderhoudstaken zijn verdeeld over tunneltechnische installaties, waar Siemens zorg voor draagt, en civieltechnisch, waar Heijmans de verantwoordelijkheid over heeft. “Dat betekent dat wij het hemelwaterafvoersysteem, asfalt en de voegovergangen reinigen, schades aan bebording en asfalt herstellen, vluchtdeuren en geluidsschermen controleren en deformatiemetingen uitvoeren. Met dat laatste meten we of de tunnel op z’n plek blijft liggen. Ook wordt een stroefheidmeting van het asfalt uitgevoerd. Graffiti die wordt aangebracht halen we zo snel mogelijk weg. We willen hier een heel schoon areaal hebben.” Siemens vult dit pakket aan met controle en onderhoud van de ventilatoren, camerasystemen, geluidbakens en verlichting.

9-WWT-1600.jpg

Praktijklessen

“We trekken onze lessen uit eerder onderhoud”, vervolgt Tim. “Op basis van reacties van bedrijven op Schiphol en de bloemenveiling Aalsmeer hebben we de omleidingroutes verbeterd en duidelijker aangegeven. Een ander voorbeeld is dat we de hoeveelheid vuil in de tunnel streng monitoren. Samen met de opdrachtgever kijken we hoe we het onderhoud daar zo effectief mogelijk op kunnen aansluiten. Bij minder vuil kunnen we met lagere frequentie schoonmaken of als het meer is uitvinden hoe we het terug kunnen brengen.”

Waterwolftunnel-1-1600.jpg

Veiligheid voorop

Voor ieder onderhoudsweekend worden ook verkeersmaatregelen genomen. Twee weken voor het onderhoudsweekend worden weggebruikers op de hoogste gesteld door middel van tekstwagens. Voor aanvang van het onderhoudsweekend worden omleidingroutes met behulp van DRIP’s (Dynamisch Route InformatiePanelen) aangegeven. Kort voor de start van de werkzaamheden wordt de tunnel gefaseerd afgesloten en na het weekend ook weer gefaseerd geopend. 

Tim: “Bij een onderhoudsweekend staat veiligheid hoog in het vaandel. Er wordt veel van zowel het Heijmans personeel als medewerkers van de onderaannemers gevraagd. Om de veiligheid zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, zijn verschillende regels opgesteld. Zo dienen nieuwe werknemers verschillende trainingen te volgen en is voor iedere locatie aangegeven welke persoonlijke beschermingsmiddelen nodig zijn. Daarnaast zijn er gedragsregels opgesteld voor calamiteiten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de calamiteiten in de tunnel of in de omgeving daarvan. Dat een van de onderaannemers zei dat hij nog nooit op een project had gewerkt waarbij met zoveel zorgvuldigheid met veiligheid om is gegaan, is veelzeggend.”