Hoe staat het met... voetgangerstunnel Coevorden

Korte lijnen, snelle acties

In het paasweekend werkte Heijmans 72 uur aan het inschuiven van een voetgangerstunnel onder het spoor bij Coevorden. Het soepele verloop staat symbool voor het jaar waarin projectmanager Willem Jansen en zijn team hier naartoe werkten. Door korte lijnen met de gemeente zijn problemen al uit de weg geruimd voordat ze dat echt konden worden. “We kunnen supersnel schakelen.”

29 april 2019

“Helemaal aan het begin van het project was er een issue”, herinnert projectmanager Willem Jansen zich. De randen van de tunnelbak had de gemeente dertig centimeter hoger gewild dan in de tekeningen stond. “De discussie ging over wie die extra kosten op zich zou nemen. Dat had lang kunnen duren, wat de verstandhouding en planning aan het begin van dit project niet ten goede was gekomen. Gelukkig hadden we dat allebei door. Dus we kwamen bij elkaar en binnen een kwartier waren we eruit: we betalen allebei de helft en gaan van start.”

Gelijkvloerse kruisingen

De anekdote is tekenend voor het verloop van dit project, dat onderdeel is van de Tunnelalliantie van ProRail, waarbij Heijmans een van de vier geselecteerde bouwbedrijven is voor werken aan gelijkvloerse kruisingen op relatief eenvoudige plekken. De 28 meter lange voetgangerstunnel onder het spoor bij Coevorden verbindt het centrum met een nieuw winkelgebied achter het spoor.

GvR2019Coevorden_MG_7198.jpg

ProRail is opdrachtgever, de gemeente is initiatiefnemer en betalende partij. Projectleider Vastgoed & Infrastructuur Roelof Snijders van de gemeente legt uit hoe dat zit: “Dit project valt onder de RSP,  Regionaal Specifieke Projecten. Toen de bouw van de Zuiderzeelijn niet doorging, kregen de noordelijke provincies geld om te investeren in railgebonden projecten. Dit project is daar onderdeel van. Omdat het om werk rond het spoor gaat, geeft ProRail de opdracht.”

Buren in de keet

Bij de start merkte Willem dat de gemeente wat huiverig was. “Dat bleek te komen omdat ze minder goede ervaringen hadden met grote bouwbedrijven, waarbij de verschillende bedrijfsonderdelen niet duidelijk met elkaar communiceren. Ik heb uitgelegd dat ons projectteam bestaat uit vijf mensen. Met zo’n klein team kun je supersnel schakelen", vertelt hij. Willem deed wat hij beloofde en dat resulteerde in een project met korte lijnen, waarbij het voor iedereen snel en prettig werken is.

Roelof paste de werkwijze ook toe vanuit de gemeente. Die korte lijnen komen het contact met omwonende eveneens ten goede. Als er iets speelt, lopen buren de keet binnen en wordt het opgelost. Eén keer belde een buurtbewoner de gemeente wegens overlast. Willem: “Er scheen een bouwlamp bij iemand naar binnen. Dat hebben we direct gefixt.”

20190420_heijmans_coevoorden_spoortunnel_dsc2195.jpg

Afbouw eerder starten

Onder andere de goede samenwerking tussen de twee partijen zorgde ervoor dat de gemeente Heijmans vroeg deel te nemen aan het bouwteam voor de afbouw van de betonnen tunnelbak en twee betonnen toeritten. Omdat dat niet onder spoorgebonden werkzaamheden valt, zit ProRail daar niet tussen als opdrachtgever.

Een tweede belangrijke reden is de tijdsdruk die met de afbouw gepaard gaat. “De RSP-subsidie kan tot het einde van 2020 worden besteed. Dat betekent dat deze voetgangerstunnel eind 2019 af moet zijn, omdat we daarna pas verder kunnen met de oostkant van het station”, legt Roelof uit.

Die afbouw is een behoorlijke klus. Het gaat om hellingbanen, verlichting, trappen, betegeling en een kunstwerk van zes meter hoog, twee meter breed én waterpartij rondom. Toch zag Willem nu al kans tijd te winnen, door een flexibele opstelling van alle partijen. “Het hele werk is begin september klaar. Maar de eerste bak al in juli. We hebben afspraken gemaakt met ProRail en zij vinden het prima dat we het eerste deel eerder opleveren, zodat we al eerder door kunnen met de afbouw.”

Scherp blijven

Ondanks dat het de gemeente vrij staat om op basis van prijs uiteindelijk voor een andere aannemer te kiezen in de afbouwfase, hebben de twee partijen de intentie om samen verder te gaan. Willem: “We zitten in het bouwteam, maar dat geeft geen garanties voor het straks ook daadwerkelijk bouwen van het project. Prijs blijft belangrijk. Dus moeten we scherp blijven. Op vaste momenten laten we de gemeente weten waar we ongeveer staan wat betreft kosten. Dat geeft de kans om tussentijds bij te sturen. Want natuurlijk willen we deze mooie klus helemaal afmaken.”