Hoe staat het met... Vervoersknooppunt Zoetermeer

Nutsaders en stof

Het vervoersknooppunt Zoetermeer sluit vanaf eind 2018 de bestaande vervoersnetwerken tussen Den Haag, Gouda en Rotterdam op elkaar aan. Heijmans richt de openbare ruimte in rondom het nieuwe treinstation. Projectleider Gert-Jan Aandewiel heeft dagelijks te maken met stof, belangrijke nutsleidingen en diverse stakeholders.

8 oktober 2018

“Heijmans is hier verantwoordelijk voor de aanleg van parkeerplaatsen, het stationsplein en de busbaan”, vertelt Gert-Jan Aandewiel. “Omdat op dit terrein meerdere bouwbedrijven aan het werk zijn, is het ingedeeld in zeven deelgebieden. Vanuit het bestek werken we met een globale planning, zodat we precies weten wanneer welk deelgebied beschikbaar is voor ons. In de praktijk moeten we wekelijks met elkaar overleggen, om details door te nemen. Als de werkzaamheden van bouwbedrijf Vobi of ProRail iets uitlopen, moeten wij ook onze planning aanpassen.”

Zoetermeer_4.jpg

Ontlasten van nutsleidingen

Daarnaast moet het team van Gert-Jan ook rekening houden met belangrijke nutsaders. Door het werkgebied lopen onder andere een 1.600 millimeter dikke drinkwaterleiding en diverse stroomkabels van 150 kW. “Deze leidingen zijn zwaarder dan wat je in de regel tegenkomt bij een regionaal infrawerk. Normaal zoek je een leiding en graaf je er voorzichtig omheen. Hier wordt het ontwerp aangepast op de leidingen. De opdrachtgever wil geen enkel risico nemen. Schade aan een belangrijke nutsleiding kost veel geld en hindert bedrijven en bewoners.”

Er zijn diverse maatregelen genomen om de nutsaders te ontlasten, legt de projectleider uit: "Zo moeten we de bomen op de parkeerplaats minimaal negen meter vanaf deze leidingen planten. Ook onze machines mogen niet zomaar over een leiding heen rijden.”

Blubberbende

Een extra aandachtspunt in het project is de droogte van de afgelopen maanden. Gert-Jan: “Tijdens het afgraven kun je de kleigrond niet bevochtigen, want dan wordt het één grote blubberbende en is het niet meer te berijden met je materieel. Gelukkig stond de wind de juiste kant op en woei het stof niet de A12 over. Nu rijden we de hele dag heen en weer met een waterwagen om in ieder geval wel het aangevoerde zand vochtig te houden.”

Uitwisselen mensen en materieel

Even verderop ronden Heijmans infra-collega’s de bouw van bedrijventerrein Prisma af. “Zij zijn nu met de laatste fase bezig. We hebben vrijkomende grond uitgewisseld, waarmee zij enkele kavels konden ophogen. Tevens gebruiken we machines en mensen van elkaar. En wij ontsluiten straks ons bouwterrein via de weg die zij nu aanleggen. Nu moeten we een flink stuk omrijden om de verschillende werkvakken te bereiken.”

Zoetermeer_2.jpg

Werkvakken en materialen

De ploeg van Gert-Jan werkt in een treintje. Eerst maken ze de ondergrond klaar, daarna doet de stratenmaker zijn ding en vervolgens plaatsen ze inrichtingselementen zoals lichtmasten en bomen. “Hoe snel de trein rijdt, hangt af van de beschikbaarheid van de zeven werkvakken. Deze heeft ook invloed op de volgorde van het bestellen van materialen.”

De opdrachtgever koos voor de inrichting van de openbare ruimte voor hoogwaardige materialen. “Het moet er allemaal kwalitatief goed uitzien. Vaak zijn stationspleinen net wat sjieker dan een standaard straatje. We gebruiken daarom duurdere tegels, lichtmasten en boomroosters. Ziet er prachtig uit, maar kost wel iets meer tijd en aandacht om te verwerken.”

Beter leren kennen

Gert-Jan werkt graag op regionale projecten. “Soms doe ik ook wel een groot project, maar de regio trekt meer, omdat je afwisseling hebt. Regionale projecten lopen meestal een stuk korter dan grote projecten als het bouwen van een tunnel of de verbreding van een snelweg. Daarnaast werk je vaak voor een langere periode met dezelfde mensen. Terwijl op grote projecten de teams na oplevering weer uitvliegen, leren wij elkaar door de jaren heen steeds beter kennen.”

“Na de oplevering zijn we nog enkele jaren verantwoordelijk voor het onderhoud. En dat doen we dan weer met dezelfde ploeg.”