Hoe staat het met... Talentencampus en Sibeliuspark Oss

Sporten, studeren, wonen en werken

De gemeente Oss, het ROC, Het Hooghuis VMBO, corporatie BrabantWonen en twee lokale sportclubs sloegen in 2006 de handen ineen om rondom het stadion van voetbalclub TOP Oss onderwijs, bedrijfsleven, sport en ontspanning samen te laten komen. Nu de Talentencampus voor een groot gedeelte klaar is, staan ontwikkelingsmanagers Tom Kohler en Michael Vrins in de startblokken voor de laatste projectfase. 

21 december 2017

Wie vanuit de lucht de Talentencampus Oss bekijkt, ziet dat het terrein aan de rand van de wijk Ruwaard ligt, ingeklemd tussen een ziekenhuis, enkele scholen en het Sibeliuspark. Samen vormen ze gebiedsontwikkeling 'Het Oss van morgen' dat Heijmans in samenwerking met bouwbedrijf Hendriks realiseert.

Oss-9.jpg

Hechte gemeenschap

In 2008 nam Tom Kohler plaats op de trekker die de tender voorttrok. “Het jaar van de vastgoedcrisis. Een sluitende business case maken was toen knap lastig.” Met name het binden van huurders vergde de nodige inspanning. "Deze partijen heb je wel nodig om tot een haalbaar project te komen. Oss is een hechte gemeenschap. Lokale ondernemers sprongen gelukkig in de bres om het project te laten slagen. Zij zetten hun kennis, kunde en resources in om het plan vlot te trekken. Hiermee waren de financiën rond.”

"Toen deze kogel door de kerk was, trokken de partijen elkaar zelf over de streep. Investeerders beseften dat het project de afstand tussen onderwijs, sport en bedrijfsleven verkleint en zo bijdraagt aan de groei van de Osse economie.”

Tom: “Voor de gemeente was de verbinding tussen VMBO- en MBO-onderwijs, bedrijven en sportclubs belangrijk. Door een combinatie van sporten, leren en werken hoopt de gemeente Oss zo voortijdig schooluitval te voorkomen.”

Oss-4.jpg

Ontwikkelmanagers Tom Kohler en Michael Vrins.

Verkenners

Bij het ontwikkelen van een gebied waar zoveel disciplines samenkomen, ga je niet over één nacht ijs. Al in de tenderfase moet je de sfeer opsnuiven in de wijk en bij potentiële gebruikers langsgaan, vindt Michael. Volgens hem moeten ontwikkelaars altijd de omgeving verkennen. “Ik kruip dan als het ware in de huid van bewoners en andere belanghebbenden. Je moet begrijpen wat er in de hoofden van omwonenden speelt als het om hun 'wijkje' gaat. Meng je onder de mensen. Luister goed en kijk om je heen. Ik draag nu een net pak, maar vind het heerlijk om in vrijetijdskleding door een gebied te struinen en met mensen te praten.”

Oss-5.jpg

Dat is niet alles. Projectontwikkelaars dienen zich ook te verdiepen in hun stakeholders. “Als je een sportschool als klant wilt binnenhalen, leef je jezelf goed in de fitnessbranche in. Wat is het exploitatiemodel? Wat zijn de functionele eisen? Dat is de kern van ons vak: bureauresearch en veldwerk.”

Oss-1.jpg

Een beter plan

Je oor te luisteren leggen in de stad levert veel nuttige informatie op. Soms zijn wensen niet haalbaar en moet je mensen, maar ook de gemeente, overtuigen - dat ingegeven vanuit bepaalde beperkingen - er een beter plan is. “Kwestie van het wegen van belangen en vervolgens met de beste oplossing voor alle partijen komen”, aldus Tom.

De tennisclub is een goed voorbeeld. Om plaats te maken voor de ruim tweehonderd nieuwe woningen, verhuist de tennisvereniging van het Sibeliuspark naar de Talentencampus. “Hoewel de club om meer ruimte vroeg, hebben we ze kunnen overtuigen van een compacte opzet, die beter in het plan past. Tevens hielpen we ze met de juiste plaatsing van de banen ten opzichte van de zon. De synergie van sporten op een campus gaf de doorslag.”

Ook bij de aanleg van de nieuwe voetbalvelden was het advies van Tom en Michael leidend. Traditionele voetbalclubs liggen vaak verstopt achter sloten, dichtbegroeide bosschages en hekwerken. Ook hier de gemakkelijkste optie: clubhuis plaatsen, paar velden aanleggen en een hek eromheen. Michael: “Hier liggen de voetbalvelden in een stedelijke omgeving. Alle velden zijn vrij te betreden en kinderen mogen hierop buiten de trainingen om voetballen. Voor het clubhuis ligt een groot plein dat op zaterdag en zondag vol staat met mensen. En dat zijn niet alleen maar voetballers. De openheid trekt ook andere mensen uit de buurt aan.”

Renoveren

In 2016 is het eerste deel van de Talentencampus opgeleverd. Het complex bestaat nu uit een sporthal, zwembad, fitnessclub met horecavoorzieningen, een hotel, het clubhuis van amateur voetbalvereniging SV TOP en de businessclub met skyboxen van betaald voetbalclub FC Oss, ROC De Leijgraaf en Het Hooghuis. Zodra de tennisclub op de nieuwe stek zit, beginnen Heijmans en bouwbedrijf Hendriks met de bouw van 130 vrije sector- en 73 sociale huurwoningen in het Sibeliuspark.

Oss-8.jpg

De parkomgeving is leidend en alle woningen zijn op een of andere manier verbonden met het park. Doel is om dit gebied om te vormen tot een aantrekkelijk, sociaal veilig en goed te beheren groene plek. “Het park staat al jaren op de renovatielijst van de gemeente, alleen waren de middelen daar nog niet eerder voor beschikbaar. Door woningbouw in het park te integreren is renoveren nu wel mogelijk.” Naar verwachting start eind volgend jaar de bouw en levert Heijmans - als alles meezit – het totale project in 2024 op.